Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Szamotulskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją 2021-07-05 14:17:45
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2021-07-05 14:18:47
Wniosek na dofinansowanie usuwania azbestu 2021-07-05 14:23:54
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów 2021-08-25 15:03:09
Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich 2021-07-05 14:24:48
Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy 2021-07-05 14:26:04
Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 2021-07-05 14:46:43
Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom 2021-07-05 14:30:14
Przyznanie właścicielom lasów niepaństwowych środków na pokrycie kosztów zagospodarowania lasu 2021-07-05 14:28:33
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 2021-07-05 14:29:21
Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-07-05 14:27:58
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych 2021-07-05 14:30:52
Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno inżynierskiej, ustalającej zasoby kopalin pospolitych 2021-07-05 14:31:22
Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych 2021-07-05 14:31:58
Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi 2021-07-05 14:40:51
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 2021-07-05 14:41:40
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania innej niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, opalanej paliwem stałym 2022-05-30 09:37:03
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 2021-07-05 14:39:08
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 2021-07-05 14:38:22
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji 2021-07-05 14:40:19
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2021-07-05 14:36:16
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 2021-07-05 14:35:07
Wydawanie zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 2021-07-05 14:33:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
29 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Marek Baran

Data publikacji:
29 lis 2016, godz. 11:53

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
29 lis 2016, godz. 11:53