Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Szamotulskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o środowisku


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 23 lipca 2014r. sygn akt OS.6233.26.2014, zmieniającej decyzję z dnia 8 maja 2014r. sygn akt OS.6233.16.2014, zezwalającą firmie Restal Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Przebędowie na przetwarzanie odpadów przy ul. Wronieckiej 7a w m. Obrzycko - (artykuł stracił ważność) 2020-07-20 12:37:29
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 8 maja 2014r. sygn akt OS.6233.16.2014, zmienionej decyzją z dnia 23 lipca 2014r. sygn akt OS.6233.26.2014, zezwalającej firmie Restal Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Przebędowie na przetwarzanie odpadów przy ul. Wronieckiej 7a w m. Obrzycko - (artykuł stracił ważność) 2020-07-20 12:36:49
WAŻNE! ODPADY - (artykuł stracił ważność) 2019-10-25 14:08:32
Informacja Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dot. obowiązków sprawozdawczych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 2019-08-13 14:02:17
Informacja - spotkanie w ramach programu "Czyste Powietrze" - (artykuł stracił ważność) 2019-04-01 14:33:12
Ogłoszenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla: Hodowla Drobiu, Krzysztof Kierzek, Piaskowo 17 C,64-500 Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2019-03-12 13:58:47
Ogłoszenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Agri Plus Sp. z o.o.,Poznań - zakład: ul. Chrobrego, Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2019-02-15 12:43:18
Rozpoczęcie konsultacji społecznych dla ?PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SZAMOTULSKIEGO NA LATA 2018 - 2021 z PERSPEKTYWĄ DO 2025 R? i ?PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU SZAMOTULSKIEGO NA LATA 2018 ? 2032?. - (artykuł stracił ważność) 2019-01-30 07:41:25
Ogłoszenie o zmianie pozwolenia zintegrowanego wydanego dla: Hodowla Drobiu, Krzysztof Kierzek, Piaskowo 17, gm. Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2019-01-02 09:20:54
Ogłoszenie o zmianie pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Agri Plus Sp. z o.o.,Poznań - zakład: ul. Chrobrego, Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2018-11-19 09:19:08
Ogłoszenie o zmianie pozwolenia zintegrowanego wydanego dla HOCHLAND POLSKA Sp. z o.o., Kaźmierz - (artykuł stracił ważność) 2018-04-11 13:09:49
Obwieszczenie-zmiana pozwolenia zintegrowanego dla: Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu, Radosław Mataj, Bieleejwo 11B, 64-560 Ostroróg, - (artykuł stracił ważność) 2018-01-02 14:01:34
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z rzeki Warty w km 170+00 brzeg lewy do istniejącego na terenie ROD we Wronkach stawu wyrobiskowego - (artykuł stracił ważność) 2017-12-01 10:07:30
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu drogowego pod przebudowywaną drogą gminną w miejscowości Biezdrowo, gmina Wronki oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi do istniejącego rowu - (artykuł stracił ważność) 2017-11-28 15:36:53
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu (studni włączeniowej) do rowu R-K-A -1, przebudowę rowu melioracyjnego R-K-A-1 oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z projektowanej obwodnicy Szamotuł - etap I Śmiłowo - Gałowo - (artykuł stracił ważność) 2017-11-28 15:33:03
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracji szczegółowej R-L w km 0+900 wraz z regulacją i umocnieniem koryta rowu w związku z projektowaną budową etapu II obwodnicy Szamotuł na odcinku Gałowo - Piaskowo - (artykuł stracił ważność) 2017-11-28 15:27:03
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu na działce nr ewid. 51/23 obręb Pakawie gmina Wronki - (artykuł stracił ważność) 2017-11-20 12:10:06
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rozbudowę istniejącego stawu wraz z rurociągiem łączącym staw z rowem melioracji szczegółowej S-51-1 w miejscowości Kaźmierz - (artykuł stracił ważność) 2017-11-17 10:29:28
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego we Wronkach, działka nr ewid. 1444 - (artykuł stracił ważność) 2017-11-09 13:14:38
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 16 maja 2014r. znak OS. 6222.4.2014 będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do chowu brojlerów kurzych - (artykuł stracił ważność) 2017-11-09 11:08:29
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch wylotów, umocnienie skarp rowu oraz szczególne korzystanie z wód polegajace na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z okolicy ul. Towarowej we Wronkach, do ziemi poprzez projektowane wyloty 2017-11-07 15:26:00
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do rowu na projektowanym rurociągu łączącym staw z rowem melioracji szczegółowej MW-J7, działka nr ewid. 382/2, 385 obręb Duszniki 2017-11-07 15:16:43
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studni na działce nr ewid. 134/2 obręb Chełmno - Jakubowo, gmina Pniewy oraz szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych poprzez w/w projektowane urządzenie wodne - (artykuł stracił ważność) 2017-10-16 13:27:08
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych - dwóch studni na działce nr ewid. 163/1 obręb Kiączyn, gmina Kaźmierz oraz szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych poprzez w/w projektowane urządzenia wodne - (artykuł stracił ważność) 2017-10-16 13:17:09
obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego BR. 6341.40.2017 - (artykuł stracił ważność) 2017-10-11 15:00:43
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na dz. nr ewid. 51 obręb Chełmno - Jakubowo, w miejscowości Chełmno, gmina Pniewy - (artykuł stracił ważność) 2017-10-10 12:27:34
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech stawów na działkach nr ewid. 1325 i 1326 obręb Kaźmierz - (artykuł stracił ważność) 2017-10-05 07:56:31
obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego BR. 6341.53.2017 - (artykuł stracił ważność) 2017-10-02 15:44:27
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu retencyjno - rozsączajacego (skrzynki) na działce nr 3951/3 obręb Szamotuły oraz szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych z projektowanego obiektu handlowo - usługowego poprzez projektowane urządzenie rozsączające - (artykuł stracił ważność) 2017-09-20 12:05:36
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczaonych ścieków przemysłowych z projektowanej myjni na działce nr ewid. 1894/2 w Pniewach do urządzeń kanalizacyjnych - (artykuł stracił ważność) 2017-08-31 14:44:12
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rurze osłonowej nad dnem rzeki Mogielnicy w km 65+560, dz. nr 898 obręb Pniewy - (artykuł stracił ważność) 2017-08-28 09:26:19
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu rzeki Sama na istniejącym jazie w km 17+199 w celu powstrzymania nadmiernego odpływu wody i zapewnienia stabilizacji poziomu wody "Jeziorka Szamotuły" - (artykuł stracił ważność) 2017-08-18 10:10:08
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z Kanału Przybrodzkiego w km 1+320 w celu nawadniania murawy boiska sportowego - (artykuł stracił ważność) 2017-08-16 14:53:12
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu Kanału Baborowskiego na istniejącym przepuście PP-9 nr 1 w km 1+477 - (artykuł stracił ważność) 2017-08-16 14:49:23
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko, do ziemi poprzez rów W-X - (artykuł stracił ważność) 2017-08-09 10:28:03
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z budynków Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko, do ziemi - rowu W-X - (artykuł stracił ważność) 2017-08-09 10:23:29
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego przepustu na Kanale Kluczewskim w km 2+272,84 w ciągu projektowanej obwodnicy dla odcinka drogi powiatowej 1855P Śmiłowo - Gałowo - (artykuł stracił ważność) 2017-08-07 11:23:39
ogłoszenie o wydaniu zmiany pozwolenia zintegrowanego - (artykuł stracił ważność) 2017-07-07 13:42:56
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu rzeki Mogielnicy na istniejącym przepuście nr 3 w km 65+605 w celu zwiększenia retencji wodnej poprzez powstrzymanie nadmiernego odpływu ze zlewni, umożliwienie podniesienia lustra wody poprzez stabilizację zwierciadła wody w Jeziorze Pniewskim - (artykuł stracił ważność) 2017-07-07 09:44:22
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika p.poż. wraz z infrastrukturą umożliwiającą pobór wody na cele p.poż, na działce nr ewid. 80357/5 obręb Obelzanki - (artykuł stracił ważność) 2017-07-04 07:56:52
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodnych: 3 zbiorników retencyjnych, 2 prefabrykowanych wylotów oraz przebudowę i likwidację rowów melioracyjnych w związku z inwestycją "Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej 182 i 184; część 1 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182, część 2 - od DW184 do drogi powiatowej 1895P w sy - (artykuł stracił ważność) 2017-06-30 11:27:53
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu - sieci wodociągowej w miejscowości Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2017-06-21 11:28:53
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce nr ewid. 47/20 obręb Podrzewie oraz zrzucie wód popłucznych istniejącym wylotem do rowu na działce nr ewid. 59/2 obręb Podrzewie, gmina Duszniki - (artykuł stracił ważność) 2017-06-19 13:44:11
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko, do rowu W-VIII - (artykuł stracił ważność) 2017-06-19 13:27:44
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w zwiazku z realizacją inwestycji polegającej na likwidacji urządzeń wodnych jakimi są wyłączone z eksploatacji dwa wyloty nr 3 w km 170+500 i nr 5 w km 170+960 do rzeki Warty w m. Wronki - (artykuł stracił ważność) 2017-06-09 08:04:51
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ADM Szamotuły Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2017-05-29 15:18:36
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu polegającą na zamianie rowu na rurociąg oraz zrzut wód opadowych z działki nr 1969/1 obręb Pniewy do rowu - ziemi dz. nr 1901 obręb Pniewy - (artykuł stracił ważność) 2017-05-18 14:56:26
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do Kanału Przybrodzkiego w km 2+335 oraz zrzut wód opadowych z dróg gminnych ulic: Glabisza, Tielt, Bruneck, Halerberg, Brignoles w Szamotułach do Kanału Przybrodzkiego - (artykuł stracił ważność) 2017-05-16 10:50:20
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z projektowanej myjni pojazdów w Pniewach przy ul. Jakubowskiej do urządzeń kanalizacyjnych - (artykuł stracił ważność) 2017-04-26 13:32:23
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni w miejscowości Obrowo, gmina Obrzycko do rowu R-W-O-7 - (artykuł stracił ważność) 2017-04-26 13:29:45
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście, na odcinku ul. Sierakowskiej we Wronkach - (artykuł stracił ważność) 2017-04-26 13:22:23
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnej i systemu retencyjno - rozsączającego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części zlewni os. Kwiatowego w Pniewach (ul. Frezjowa i Gerberowa) do ziemi poprzez w/w projektowane urządzenia wodne - (artykuł stracił ważność) 2017-04-20 14:12:08
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z projektowanego parkingu przy ul. Młyńskiej w Szamotułach, poprzez istniejący wylot do rzeki Sama w km 16+620 - (artykuł stracił ważność) 2017-04-12 14:06:27
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków komunalnych z oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Strzeleckiej w Obrzycku, poprzez istniejący wylot do rzeki Warty w km 183+300 - (artykuł stracił ważność) 2017-04-12 13:16:08
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch rowów chłonnych na działce nr ewid. 1775 obręb Wronki, w pasie drogi powiatowej 1895P, ul. Mickiewicza we Wronkach - (artykuł stracił ważność) 2017-04-10 12:27:31
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych powstających w myjni pojazdów zlokalizowanej przy ul. Obornickiej w Szamotułach do urzdzeń kanalizacyjnych - (artykuł stracił ważność) 2017-04-05 12:34:32
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków - wód opadowych i roztopowych z terenu Kalinowski Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Handlowego Wojciech Kalinowski do istniejącego rowu chłonnego na działce nr 985/5 obręb Kaźmierz - (artykuł stracił ważność) 2017-04-03 11:46:39
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu na dz. nr 173/2 obręb Obrzycko oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków - wód opadowych i roztopowych z projektowanego centrum administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko do rzeki Sama w km 0+455 poprzez projektowany wylot - (artykuł stracił ważność) 2017-04-03 10:39:00
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni na działce nr 622/4 obręb Pamiątkowo oraz pobór wód podziemnych do nawadniania upraw rolnych - (artykuł stracił ważność) 2017-03-28 10:12:12
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Lipowej 72A do urządzeń kanalizacyjnych - (artykuł stracił ważność) 2017-03-20 10:38:36
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika na działce nr 339/2 obręb Podrzewie gmina Duszniki - (artykuł stracił ważność) 2017-03-13 09:51:57
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych powstajacych w myjni pojazdów zlokalizowanej w Pniewach przy ul. Promienistej, do urządzeń kanalizacyjnych - (artykuł stracił ważność) 2017-03-07 09:26:49
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni pojazdów zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Mickiewicza we Wronkach, do urządzeń kanalizacyjnych - (artykuł stracił ważność) 2017-03-07 08:59:59
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr 112/16 obręb Bobulczyn oraz zrzucie wód popłucznych do zbiornika (ziemi) na działce nr ewid. 113/7 obręb Bobulczyn, gmina Ostroróg - (artykuł stracił ważność) 2017-02-28 10:38:20
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr 125/2, 125/11 obręb Chojno oraz zrzucie wód popłucznych i wód samowypływu do rowu na działce nr 229/2 obręb Chojno gmina Wronki - (artykuł stracił ważność) 2017-02-28 10:22:46
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych poprzez istniejące urządzenie wodne - studnię na działce nr ewid. 475/6 obręb Pniewy - (artykuł stracił ważność) 2017-02-27 10:35:16
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu śródlądowych wód powierzchniowych - Kanału Bytyńskiego oraz retencjonowaniu wód Jeziora Bytyńskiego - (artykuł stracił ważność) 2017-02-23 08:11:36
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznej oraz wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, rzeka Warta w km 174+560 - (artykuł stracił ważność) 2017-02-16 10:28:02
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu chłonnego na działce nr ewid. 87/20 obręb Mutowo, gmina Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2017-02-15 09:04:09
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów w miejscowości Jasionna (4 przepusty) i miejscowości Chojno (1 przepust) - (artykuł stracił ważność) 2017-01-27 13:58:24
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków komunalnych z oczyszczalni na os. Zamość we Wronkach do rzeki Warty - (artykuł stracił ważność) 2017-01-27 13:38:32
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2017-01-17 11:02:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
29 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Marek Baran

Data publikacji:
29 lis 2016, godz. 11:53

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
29 lis 2016, godz. 11:53