Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Szamotulskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZRiD Inwestycje drogowe


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenie - decyzja bip (DOCX, 20.74Kb) 2022-05-20 14:29:44 3

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wydział AB - Obwieszczenie - o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.6.2023.4) uchylającej w części decyzję Starosty Szamotulskiego Nr 64/2023 z 21.02.2023 r. (znak: AB.6740.717.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych 1KDL i 2KDL w obrębie Stróżki w gminie Wronki i i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-28 10:28:44
Wydział AB - Obwieszczenie - o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Szamotulskiego nr 64/2023 z 21 lutego 2023 r. (znak: AB.6740.717.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie dróg gminnych 1KDL i 2KDL w obrębie Stróżki we Wronkach”, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-24 14:18:06
Wydział AB - Obwieszczenia - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 250066P (ul. Rolnej) w miejscowości Wronki polegająca na budowie chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi – ul. Rolna w zakresie budowy chodnika”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjny: 335/2, 639/2, 655, 656, 80409/18, w obrębie Wronki, gmina Wronki. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 15:28:49
Wydział AB - Obwieszczenia - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 250116P (ul. Prasłowiańskiej), nr 250117P (ul. Cienistej) oraz nr 250118P (Os. Słowiańskie) w miejscowości Wronki polegająca na budowie chodnika, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu ul. Cienistej”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1713/6, 1713/10, 1713/37, 2955, 2956, 2958, 2960/1, 2960/2, 2961/1, 2961/2, 2962/3, 2964/1, 2964/3, 2964/4, 2965/2, 2965/6, 2965/7, 2966, 2969/1, 2973, 3006, 3062, 80416/47, w obrębie Wronki, gmina Wronki. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 15:21:59
Wydział AB - Obwieszczenia - wszczęcie postępowania dot.: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi nr 263524P – ul. Parkowa w Grzebienisku”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek numer ewidencyjny: 401/2, 426, 425, 426/1, 423, 80, 422, 419, 418/18, 444, 439/4, 439/12, 447/8, 407, 408, 404/3, 404/4, 440, 427, 424, 84/2, 84/3, 420/7, 420/8, 418/16, 418/17, 417/2, 441/3, 441/4, 441/5, 442, w obrębie Grzebienisko, gmina Duszniki. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 12:26:34
Wydział AB - Obwieszczenia - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek numer ewidencyjny: 92/1, 246/2, 88/5, 95, 89, 94, 91/2, w obrębie Mutowo, gmina Szamotuły, na terenie działek numer ewidencyjny: 118, 64/1, 63, 64/2, 62, w obrębie Gąsawy, gmina Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2023-10-02 13:26:22
Wydział AB - Obwieszczenia - wszczęcie postępowania dot.: Rozbudowa drogi gminnej nr 250066P (ul. Rolna) w miejscowości Wronki polegająca na budowie chodnika - inwestycja realizowana będzie na terenie działek numer ewidencyjny: 335/2, 639/2, 655, 656, 80409/18 w obrębie Wronki, gmina Wronki - (artykuł stracił ważność) 2023-09-04 13:24:56
Wydział AB - Obwieszczenia - wszczęcie postępowania dot.: Rozbudowa dróg gminnych: nr 250116P (ul. Prasłowiańska), nr 250117P (ul. Cienista) oraz nr 250118P (Os. Słowiańskie) w miejscowości Wronki polegająca na budowie chodnika - inwestycja realizowana będzie na terenie działek numer ewidencyjny: 1713/6, 1713/10, 1713/37, 2955, 2956, 2958, 2960/1, 2960/2, 2961/1, 2961/2, 2962/3, 2964/1, 2964/3, 2964/4, 2965/2, 2965/6, 2965/7, 2966, 2969/1, 2973, 3006, 3062, 80416/47 w obrębie Wronki, gmina Wronki. - (artykuł stracił ważność) 2023-09-04 13:17:39
Wydział AB - Obwieszczenia - wszczęcie postępowania dot. realizacji inwestycji drogowej: „Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek numer ewidencyjny: 92/1, 246/2, 88/5, 95, 89, 94, 91/2, w obrębie Mutowo, gmina Szamotuły, na terenie działek numer ewidencyjny: 118, 64/1, 63, 64/2, 62, w obrębie Gąsawy, gmina Szamotuły. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-07 14:41:34
Wydział AB - Obwieszczenia - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączynie w ciągu drogi gminnej nr 243516 - (artykuł stracił ważność) 2023-07-10 14:45:26
Wydział AB - Obwieszczenia - wszczęcie postępowania dot. realizacji inwestycji drogowej: rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu oraz ul. Topazowej w Kiączynie w ciągu drogi gminnej nr 243516 - (artykuł stracił ważność) 2023-04-07 10:35:44
Wydział AB - Obwieszczenia - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa dróg gminnych 1KDLi 2KDL w obrębie Stróżki we Wronkach - (artykuł stracił ważność) 2023-02-23 15:06:52
Wydział AB - Obwieszczenia - wszczęcie postępowania dot. realizacji inwestycji drogowej: budowa dróg gminnych 1KDLi 2KDL w obrębie Stróżki we Wronkach - (artykuł stracił ważność) 2022-12-19 10:51:58
Wydział AB - rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Powiatu Szamotulskiego nr 97/2022 z dnia 9 marca 2022 r., znak: AB.6740.1254.2021, o udzieleniu Wójtowi Gminy Kaźmierz i Wójtowi Gminy Kaźmierz działającemu w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu Szamotulskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz – Mrowino (ul. Jana Pawła II i M. Konopnickiej), drogi gminnej nr 243520P (ul. Dolna) oraz ul. M. Reja w Kaźmierzu wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych dróg. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-14 12:49:36
Wydział AB - Obwieszczenia - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino (ul. Jana Pawła II i M. Konopnickiej), drogi gminnej nr 243520P (ul. Dolna) oraz ul. M. Reja w Kaźmierzu wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych dróg - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział AB - Obwieszczenia - wszczęcie postępowania dot. realizacji inwestycji drogowej: budowa łącznika ulicy Mickiewicza i Ulicy Dworcowej - Wronki - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Zawiadomienie- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- gmina Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- gmina Szamotuły - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- Chełmno-Jakubowo - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Zawiadomienie- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- Chełmno-Jakubowo - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Zawiadomienie- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- obwodnica Szamotuł, Gałowo-Piaskowo - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Pniewy Turowska - Jakubowska - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gałowo - Piaskowo - etap II - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie -o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Śmiłowo-Gałowo 2022-06-06 10:17:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa obwodnicy Szamotuł - etap II Gałowo - Piaskowo, odcinek 1" - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - Etap II - Gałowo - Piaskowo - odcinek 3 - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - Etap II - Gałowo - Piaskowo - odcinek 3 - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Etap II - Gałowo - Piaskowo - odcinek 3 - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Etap II - Gałowo - Piaskowo - odcinek 2 - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - Podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - wygaszenie decyzji nr 1084/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa drogi w miejscowości Szklarnia - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ? Przebudowa Drogi w miejscowości Szklarnia - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo - Ćmachowo na odcinku od km 0+009,78 do km 0+328,09 polegająca na budowie chodnika. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi w m. Chojno - Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - wydanie decyzji w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi w m. Chojno - Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo - Ćmachowo na odcinku od km 0+009,78 do km 0+328,09 polegająca na budowie odcinka chodnika" - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział BR - Obwieszczenie - ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo ? Ćmachowo na odcinku od km 0+009,78 do km 0+328,09 polegająca na budowie chodnika" - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział AB - Obwieszczenie - wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wronek - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział AB - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino oraz ul. M. Reja w Kaźmierzu wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych dróg - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30
Wydział AB - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 10:17:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
20 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Marek Baran

Data publikacji:
06 cze 2022, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Tęgi

Data aktualizacji:
06 cze 2022, godz. 10:23