Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Szamotulskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy

Podstawa prawna Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. ( tj. Dz. U. z 2023r., poz. 622) wraz  z przepisami wykonawczymi

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) - dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat. C,CE,D,DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95.

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) - jest to indywidualny numer każdego kierowcy zawodowego. Dzięki niemu będziesz mógł rozpocząć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego oraz przystąpić do egzaminu.

Aby otrzymać KKK/PKZ należy przyjść do urzędu. Wypełnij wniosek (załączniki do pobrania) następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

  • kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
  • opłatę za wydanie KKK;
  • prawo jazdy wraz z kopią;
  • paszport
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią;
  • Oświadczenie o wykonywaniu przewozu na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie RP (do szkolenia okresowego) lub zamiaru wykonywania przewozu (do uzyskania odpowiedniej kwalifikacji)
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej (jeśli już wcześniej posiadałeś) wraz z kopią
  • KKK (jeśli już wcześniej posiadałeś) wraz z kopią;

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale

Opłaty
Za wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy - 150,00 zł

UWAGA - Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki  nr konta  89907200022004041022870001

Czas realizacji usługi
Czas oczekiwania na KKK to około 2 tygodni.

Sposób odwołania
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wniosek o Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (PDF, 925.00Kb) 2022-08-30 12:23:00 160
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wniosek wydanie KKK (PDF, 382.49Kb) 2022-06-01 10:53:02 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Urbankowska

Data wytworzenia:
01 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Izabela Urbankowska

Data publikacji:
01 cze 2022, godz. 10:53

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Tęgi

Data aktualizacji:
31 paź 2023, godz. 12:22