Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie - Wydział BR - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.: 229, obręb Popowo, gmina Wronki Joanna Kaszkowiak 2021-05-17 15:21:50 dodanie dokumentu
[Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym] Agnieszka Golon 2021-05-17 13:14:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotułach. Ewa Runowska 2021-05-17 11:02:03 dodanie dokumentu
[Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym] Agnieszka Golon 2021-05-14 15:05:01 edycja dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 43572 (70676N!) PPO_SZAMOTULY_KRZYSZKOWO, zlokalizowanej w miejscowości Pamiątkowo na dz. nr 689, gm. Szamotuły, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. Anita Bartek 2021-05-14 12:26:57 edycja dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 43572 (70676N!) PPO_SZAMOTULY_KRZYSZKOWO, zlokalizowanej w miejscowości Pamiątkowo na dz. nr 689, gm. Szamotuły, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. Anita Bartek 2021-05-14 12:25:35 edycja dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 43572 (70676N!) PPO_SZAMOTULY_KRZYSZKOWO, zlokalizowanej w miejscowości Pamiątkowo na dz. nr 689, gm. Szamotuły, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. Anita Bartek 2021-05-14 12:25:07 usunięcie załacznika
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 43572 (70676N!) PPO_SZAMOTULY_KRZYSZKOWO, zlokalizowanej w miejscowości Pamiątkowo na dz. nr 689, gm. Szamotuły, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. Anita Bartek 2021-05-14 12:22:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -Wydział BR - budowa hali magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid.: 1737, 1739, 1740 oraz części działek o nr ewid.: 1729/2, 1736 położonych w obrębie geodezyjnym Wronki, gmina Wronki. Joanna Kaszkowiak 2021-05-14 11:55:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Wydział BR - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 110 kV i światłowodowej, przebudowa linii napowietrznej 110 kV Wronki-Szamotuły dla zasilania stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV Wronki na działkach o nr ewid.: 33/4, 30, 31, 145, 158, 157/1, 156, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki. Joanna Kaszkowiak 2021-05-13 12:24:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Wydział BR - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 110 kV i światłowodowej, przebudowa linii napowietrznej 110 kV Wronki-Szamotuły dla zasilania stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV Wronki na działkach o nr ewid.: 33/4, 30, 31, 145, 158, 157/1, 156, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki. Joanna Kaszkowiak 2021-05-13 12:24:15 usunięcie załacznika
Obwieszczenie - Wydział BR - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 110 kV i światłowodowej, przebudowa linii napowietrznej 110 kV Wronki-Szamotuły dla zasilania stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV Wronki na działkach o nr ewid.: 33/4, 30, 31, 145, 158, 157/1, 156, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki. Joanna Kaszkowiak 2021-05-13 12:21:53 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów w: 1) I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, ul. Mickiewicza 9, 2) Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach, ul. Mickiewicza 4 Justyna Hagedorn 2021-05-13 08:18:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 roku - korekta - (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-12 10:02:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 roku - korekta - (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-12 10:01:25 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 roku - korekta - (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-12 09:59:40 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 roku - korekta - (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-12 09:56:35 dodanie dokumentu
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Anna Dura 2021-05-12 09:00:06 edycja dokumentu
[Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym] Agnieszka Golon 2021-05-11 14:48:57 edycja dokumentu
Gospodarka odpadami (zakładka menu) Daniel Tęgi 2021-05-10 11:36:08 dodanie pozycji menu
Tabele - Informacja dodatkowa za 2020 rok - dostępność cyfrowa Ewa Kaszkowiak 2021-05-07 14:34:47 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa za 2020 rok - dostępność cyfrowa Ewa Kaszkowiak 2021-05-07 14:33:17 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok - dostępność cyfrowa Ewa Kaszkowiak 2021-05-07 14:31:41 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok - dostępność cyfrowa Ewa Kaszkowiak 2021-05-07 14:29:13 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok - dostępność cyfrowa Ewa Kaszkowiak 2021-05-07 14:27:31 dodanie dokumentu
[Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym] Agnieszka Golon 2021-05-07 13:34:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid.: 700, 699, obręb Duszniki, gmina Duszniki dla Inwestora Elektrownia PV 51 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Łukasz Dłużniewski 2021-05-07 09:40:05 dodanie dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako SZA3011, zlokalizowanej na dz. nr 145/4 obręb Lulinek, 64-514 Pamiątkowo, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. Anita Bartek 2021-05-06 14:21:24 dodanie dokumentu
Zapytanie radnego Józefa Kwaśniewicza z dnia 28 kwietnia 2021 r. Magdalena Pawlęty 2021-05-06 07:54:49 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa za 2020 rok Ewa Kaszkowiak 2021-05-05 13:42:08 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok Ewa Kaszkowiak 2021-05-05 13:41:16 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok Ewa Kaszkowiak 2021-05-05 13:40:28 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok Ewa Kaszkowiak 2021-05-05 13:39:18 dodanie dokumentu
[Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym] Agnieszka Golon 2021-05-05 11:27:53 edycja dokumentu
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31-12-2020 r. (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-05 10:53:34 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-05 10:38:25 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020 r. (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-05 10:36:33 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2020 r. (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-05 10:34:30 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r. (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-05 10:31:45 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r. (dostępność cyfrowa) Anna Korbanek 2021-05-05 10:28:58 usunięcie dokumentu