Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie - Wydział BR - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.: 229, obręb Popowo, gmina Wronki
2 Ogłoszenie o naborze na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
3 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 43572 (70676N!) PPO_SZAMOTULY_KRZYSZKOWO, zlokalizowanej w miejscowości Pamiątkowo na dz. nr 689, gm. Szamotuły, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.
4 Obwieszczenie -Wydział BR - budowa hali magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid.: 1737, 1739, 1740 oraz części działek o nr ewid.: 1729/2, 1736 położonych w obrębie geodezyjnym Wronki, gmina Wronki.
5 Obwieszczenie - Wydział BR - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 110 kV i światłowodowej, przebudowa linii napowietrznej 110 kV Wronki-Szamotuły dla zasilania stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV Wronki na działkach o nr ewid.: 33/4, 30, 31, 145, 158, 157/1, 156, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki.
6 Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów w: 1) I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, ul. Mickiewicza 9, 2) Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach, ul. Mickiewicza 4
7 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 roku - korekta - (dostępność cyfrowa)
8 Tabele - Informacja dodatkowa za 2020 rok - dostępność cyfrowa
9 Informacja dodatkowa za 2020 rok - dostępność cyfrowa
10 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok - dostępność cyfrowa