Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Powiat Szamotulski

|--- Dane teleadresowe

|--- Zadania powiatu

|--- Statut powiatu

Władze i struktura Powiatu

|--- Rada Powiatu

      |--- Rada Powiatu - VI kadencja 2018 - 2023

            |--- Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu.

      |--- Rada Powiatu - V kadencja 2014 - 2018

|--- Zarząd Powiatu

|--- Starosta Szamotulski

|--- Starostwo Powiatowe

      |--- Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

|--- Jednostki organizacyjne powiatu

|--- Służby, inspekcje i straże

|--- Podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym

Karty usług

|--- Wydział Architektury i Budownictwa

|--- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

      |--- Ewidencja wykładowców z terenu Powiatu Szamotulskiego

      |--- Rejestr ośrodków szkolenia kierowców prowadzony przez Starostę Szamotulskiego

      |--- Rejestracja pojazdów

      |--- Prawo jazdy

      |--- Zaświadczenia i licencje

      |--- Ośrodki szkolenia kierowców (ewidencja OSK i instruktorów)

      |--- Stacje kontroli pojazdów (ewidencja SKP i diagnostów)

|--- Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki

|--- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

|--- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

      |--- Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

      |--- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

|--- Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Prawo lokalne

|--- Uchwały Rady

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

|--- Uchwały Zarządu

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2017

|--- Zarządzenia Starosty

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

Finanse

|--- Budżet powiatu

      |--- Wykonanie budżetu za 2021 rok

            |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za III kwartał 2021 roku

            |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za II kwartał 2021 roku

      |--- Wykonanie budżetu za 2020 rok

      |--- Wykonanie budżetu za 2019 rok

            |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za IV kwartał 2019 roku

      |--- Wykonanie budżetu za rok 2018

            |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za III kwartał 2018 r.

      |--- Wykonanie budżetu za rok 2017

      |--- Wykonanie budżetu 2016

|--- Sprawozdania Finansowe

      |--- Rok 2020

            |--- Starostwo Powiatowe w Szamotułach

            |--- Powiat Szamotulski

      |--- Rok 2019

            |--- Powiat Szamotulski

            |--- Starostwo Powiatowe w Szamotułach

      |--- Rok 2018

            |--- Starostwo Powiatowe w Szamotułach

            |--- Powiat Szamotulski

|--- Majątek powiatu

|--- Dotacje dla szkół

      |--- Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba wychowanków oraz wskaźnik zwiększający 2021 rok

      |--- Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba wychowanków oraz wskaźnik zwiększający 2020 rok

Oświadczenia majątkowe

|--- Radni Powiatu

      |--- VI kadencja Rady Powiatu Szamotulskiego

      |--- 2017

|--- Zarząd Powiatu

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Skarbnik Powiatu

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Sekretarz Powiatu

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Kierownicy jednostek

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Osoby wydające decyzje

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Tryb konkurencyjności

|--- Udzielone zamówienia

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Ogłoszenie o konkursie ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych w 2018r

      |--- Ogłoszenie o konkursie ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych

|--- Zamówienia publiczne plan

Ochrona środowiska

|--- Pozwolenia zintegrowane

      |--- SANO - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o., ul. Lipowa 10, Sękowo, 64-541 Podrzewie

      |--- Zakłady Drobiarskie "ROWEX" Sp. z o.o., ul. Poznańska 67, 64-560 Ostroróg

      |--- Hodowla Drobiu, Krzysztof Kierzek, Piaskowo 17 C, 64-500 Szamotuły

      |--- Hochland Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz

      |--- Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne , Ferma Drobiu, Radosław Mataj, Bielejewo 11B, 64-560 Ostroróg

      |--- Agrifirm Polska Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły

      |--- AGRI PLUS Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań - zakład: ul. B.Chrobrego 21, 64-500 Szamotuły

      |--- ABP Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy

      |--- ADM Szamotuły Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 29, 64-500 Szamotuły

|--- Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne

      |--- Obrzycko (miasto)

      |--- Obrzycko (gmina)

      |--- Duszniki

      |--- Kaźmierz

      |--- Ostroróg

      |--- Pniewy

      |--- Wronki

      |--- Szamotuły

|--- Program Ochrony Środowiska

|--- Informacja o środowisku

|--- Informacje o środowisku i jego ochronie

|--- Zezwolenia na gospodarowanie odpadami, dot.przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

      |--- Zezwolenia na przetwarzanie odpadów, dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

      |--- Zezwolenia na zbieranie odpadów, dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ogłoszenia

|--- Komunikaty

|--- Nabory

      |--- Druki do pobrania

      |--- Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

      |--- Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępca Głównego Księgowego.

      |--- Starostwo Powiatowe w Szamotułach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze.

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Radca prawny w wymiarze 1/2 etatu

      |--- Nabór na stanowisko- Powiatowy Rzecznik Konsumentów w wymiarze 1/5 etatu

      |--- Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach

|--- Wykaz zgłoszeń budów

      |--- 2022

            |--- Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym

      |--- 2021

            |--- Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym

      |--- 2020

            |--- Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym

      |--- 2019

            |--- Zgłoszenia zamiaru budowy z projektem budowlanym

      |--- 2018

            |--- Zgłoszenia zamiaru budowy z projektem budowlanym

      |--- 2017

            |--- Zgłoszenia zamiaru budowy z projektem budowlanym

|--- Sprzedaż nieruchomości

|--- ZRiD Inwestycje drogowe

|--- Petycje

|--- Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Wybory

|--- Wybory 2018

      |--- Wyniki

      |--- Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej

      |--- Obwieszczenia, komunikaty, informacje

      |--- Komunikaty Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Dostęp do informacji publicznej

|--- Zasady dostępu do informacji publicznej

|--- Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje

|--- Nieodpłatna Pomoc Prawna

|--- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

|--- Skargi i wnioski

|--- Programy

Rejestry

|--- Rejestr osuwisk

ZSIP

|--- Portal i.KERG

|--- Portal i.Komornik

|--- Portal i.Rzeczoznawca

|--- Portal i.Narady

|--- Portal i.EGIB

|--- Portal i.Projektant

|--- Portal i.Wniosek

RODO

|--- Ogólna klauzula informacyjna

|--- Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych realizujących umowy

Społeczna Straż Rybacka

|--- RODO

Dostępność

|--- Informacje

|--- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności