Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją 2021-07-05 14:17:45
dokument Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2021-07-05 14:18:47
dokument Wniosek na dofinansowanie usuwania azbestu 2021-07-05 14:23:54
dokument Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów 2021-08-25 15:03:09
dokument Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich 2021-07-05 14:24:48
dokument Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy 2021-07-05 14:26:04
dokument Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 2021-07-05 14:46:43
dokument Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom 2021-07-05 14:30:14
dokument Przyznanie właścicielom lasów niepaństwowych środków na pokrycie kosztów zagospodarowania lasu 2021-07-05 14:28:33
dokument Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 2021-07-05 14:29:21
dokument Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-07-05 14:27:58
dokument Zatwierdzenie projektu robót geologicznych 2021-07-05 14:30:52
dokument Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno inżynierskiej, ustalającej zasoby kopalin pospolitych 2021-07-05 14:31:22
dokument Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych 2021-07-05 14:31:58
dokument Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi 2021-07-05 14:40:51
dokument Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 2021-07-05 14:41:40
dokument Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 2021-07-05 14:39:08
dokument Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 2021-07-05 14:38:22
dokument Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji 2021-07-05 14:40:19
dokument Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2021-07-05 14:36:16
dokument Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 2021-07-05 14:35:07
dokument Wydawanie zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 2021-07-05 14:33:09