Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych realizujących umowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych – przedstawicieli, pracowników wskazanych do kontaktu i realizacji umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Starostwo Powiatowe w Szamotułach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, zwany dalej w treści „Starostwem”, gwarantuje poufność danych pozyskanych w związku z zawartą umową w zakresie służbowych danych osobowych, przetwarzanych w celu wykonania niezbędnych czynności związanych z realizacją zwartej umowy. Starostwo zapewnia, że wdrożyło środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w zakresie adekwatnym do ich kategorii i wymogów prawnych. W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, Starostwo zamieszcza informację na temat ich przetwarzania:

 1. Administrator

  Starostwo Powiatowe w Szamotułach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły
  NIP 787-209-39-67
  REGON 631257986
  Tel. +48 061 29 28 700; +48 061 29 28 701,
  fax: +48 061 29 21 880
  mail: starostwo@szamotuly.com.pl

 2. Inspektor danych osobowych

  Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szamotułach jest Pani Renata Promis
  Adres email: iod@szamotuly.com.pl
  Telefon komórkowy: 695-222-665

 3. Źródło pochodzenia oraz kategoria odnośnych danych osobowych

  Służbowe dane osobowe, mające ściśle zawodowy charakter, w tym dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe, pozyskane od podmiotu, na rzecz którego świadczy Pani/Pan pracę

 4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy, w szczególności:

  • zgłaszania skarg, reklamacji lub zgłoszeń,
  • przekazywania informacji niezbędnych do realizacji umowy,
  • weryfikacja prawidłowości wykonania umowy, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń.
  Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art.. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią).Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 5. Czas przetwarzania

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla zrealizowania celu dla którego zostały zebrane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

 6. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi względem Administratora na podstawie podpisanych z nimi umów.

 7. Przysługujące prawa
  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ? z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Tęgi 09-03-2021 13:59:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Tęgi 09-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Daniel Tęgi 09-03-2021 14:12:45