Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wniosek ZRID 2021-02-10 13:47:44
dokument Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy działka jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją. 2020-04-10 11:51:04
dokument Wydawanie pozwoleń na budowę 2017-01-04 14:53:43
dokument Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy z projektem budowlanym 2017-01-02 12:16:31
dokument Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę 2017-01-02 12:14:06
dokument Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu 2017-01-02 12:12:57
dokument Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego 2017-01-02 12:11:30
dokument Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 2017-01-02 12:09:53
dokument Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-01-02 12:08:37
dokument Wydawanie dzienników budowy i rozbiórki 2017-01-02 12:06:51
dokument Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby 2017-01-02 11:52:51
dokument Wniosek na dofinansowanie usuwania azbestu 2017-01-04 14:39:27
dokument Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich 2017-01-02 12:25:52
dokument Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy 2017-01-02 12:25:15
dokument Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 2017-01-02 12:24:41
dokument Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 2017-01-02 12:24:10
dokument Przyznanie właścicielom lasów niepaństwowych środków na pokrycie kosztów zagospodarowania lasu 2017-01-02 12:23:38
dokument Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 2017-01-02 12:23:09
dokument Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom 2017-01-02 12:22:34
dokument Zatwierdzenie projektu prac geologicznych 2017-01-02 12:22:05
dokument Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno inżynierskiej, ustalającej zasoby kopalin pospolitych 2017-01-02 12:21:30
dokument Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych. 2017-01-02 12:20:46
dokument Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych 2017-01-02 12:20:12
dokument Wydawanie zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 2017-01-02 12:19:41
dokument Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 2017-01-02 12:19:07
dokument Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2017-01-02 12:18:21
dokument Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 2017-01-02 12:15:59
dokument Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 2017-01-02 12:14:53
dokument Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji 2017-01-02 12:13:30
dokument Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2017-01-02 12:10:34
dokument Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi 2017-01-02 12:09:15
dokument Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 2017-01-02 12:06:02