Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wydawanie pozwoleń na budowę 2017-01-04 14:53:43
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy z projektem budowlanym 2017-01-02 12:16:31
Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę 2017-01-02 12:14:06
Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu 2017-01-02 12:12:57
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego 2017-01-02 12:11:30
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 2017-01-02 12:09:53
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-01-02 12:08:37
Wydawanie dzienników budowy i rozbiórki 2017-01-02 12:06:51
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby 2017-01-02 11:52:51
Wniosek na dofinansowanie usuwania azbestu 2017-01-04 14:39:27
Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich 2017-01-02 12:25:52
Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy 2017-01-02 12:25:15
Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 2017-01-02 12:24:41
Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 2017-01-02 12:24:10
Przyznanie właścicielom lasów niepaństwowych środków na pokrycie kosztów zagospodarowania lasu 2017-01-02 12:23:38
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 2017-01-02 12:23:09
Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom 2017-01-02 12:22:34
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych 2017-01-02 12:22:05
Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno inżynierskiej, ustalającej zasoby kopalin pospolitych 2017-01-02 12:21:30
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych. 2017-01-02 12:20:46
Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych 2017-01-02 12:20:12
Wydawanie zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 2017-01-02 12:19:41
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 2017-01-02 12:19:07
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2017-01-02 12:18:21
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 2017-01-02 12:15:59
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 2017-01-02 12:14:53
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji 2017-01-02 12:13:30
Rejestracja łodzi służących do amatorskiego połowu ryb 2017-01-02 12:12:05
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2017-01-02 12:10:34
Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi 2017-01-02 12:09:15
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 2017-01-02 12:07:39
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 2017-01-02 12:06:02