Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikaty

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej "Sokolniki Małe I" o mocy do 1 MW, obręb Sokolniki Małe, gmina Kaźmierz 2020-05-15 14:53:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki II? o mocy do 1 MW na terenie części działki o nr ewid.: 147 obręb Gaj Wielki, gmina Kaźmierz dla Inwestora PV Kaźmierz Sp. z o.o., ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn 2020-05-13 12:06:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki I? o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid.: 147 obręb Gaj Wielki, gmina Kaźmierz dla Inwestora PV Kaźmierz Sp. z o.o., ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn 2020-05-13 12:05:17
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - montaż zbiorników na stężone środki do mycia w systemie CIP, montaż instalacji do plasterkowania i pakowania serów podpuszczkowych dojrzewających typu holenderskiego i szwajcarskiego oraz szwajcarsko-holenderskiego, przebudowa pomieszczeń istniejącej hali produkcyjnej - Kaźmierz - dokument stracił ważność 2020-03-24 15:10:34
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2020-03-11 13:59:33
dokument Zestawienie rozpatrzonych ofert organizacji pozarządowych o dotacje na wsparcie realizacji zadań w 2020 roku 2020-02-07 11:39:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania pozwolenia na budowę: przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV Wronki ? Czarnków ZPP na odcinku GPZ Wronki do słupa nr 10 na dz. nr ewid. 2868, 2869, 2872, 2908, 2813/20, 2813/21, 2813/15, 2813/7, 2813/28, 2813/29, 2810, 2811, 2775, 2779, 2776, 2777, 2771, 2770, 2769, 2804, 2768, 2767, 2766, 2765, 2696, 2695, 2692, 2693/1, 2615, 2616, 2617, 2614, 2598, 2599, 2600, 2595, 2594, 2573, 2574, 2570, 1763/1, 1763/2, 1764 obręb Wronki, 30, 29/2, 33/4, 35/5, 35/6, 38, 42/2, 45/3, 45/5, 48/3, 49, 50/11, 51/2, 57/2, 61/2, 67, 75/10, 76/16, 197, 202, 198, 199 obręb Nowa Wieś, gmina Wronki dla Inwestora Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań - dokument stracił ważność 2020-01-24 12:30:59
dokument W, Informacja, 28.02.2020, ustalenie przebiegu granic, obręb Otorowo, działki nr 727 z działkami nr 724 i 725 2020-01-22 10:48:35
dokument W, Informacja, 14.02.2020, ustalenie przebiegu granic, obręb Wielonek, działki nr 11 i 14 z działkami nr 12, 13 oraz 500 2020-01-21 13:01:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach ? Etap X na dz. nr ewid. 4133/5, 4133/4, 4156/7, 3365/2, 3319/1, 3319/2, 3316, 3315/4, 3315/5, 3315/6, 3367/5, 3373/1, 3367/4, 4143 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły, dla Inwestora Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań - dokument stracił ważność 2020-01-17 13:46:25
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Ordzin, gmina Obrzycko - dokument stracił ważność 2020-01-10 15:14:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę tj.: ?Budowa Zakładu Produkcji Betonu - I Etap Inwestycji? na terenie działki nr ewid.: 186/3 w obrębie Piotrowo, gmina Obrzycko, dla Inwestora: Betoniarnia Nowak Sp. z o.o., Sp.K., Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-20 15:07:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę: budowa farmy fotowoltaicznej ?Pniewy Zamek? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 231, obręb Pniewy Zamek, Gmina Pniewy dla Inwestora Elektrownia Koszelewy Sp. z o.o., ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław - dokument stracił ważność 2019-12-19 13:20:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę: Budowa farmy fotowoltaicznej ?PNIEWY ZAMEK 1? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 231, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy, dla Inwestora: Elektrownia PV Koszelewy Sp. z o.o., ul. Świętej Elżbiety 4, 50-111 Wrocław. - dokument stracił ważność 2019-12-19 13:19:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia trwałego z produkcji gruntów rolnych stanowiących działki o aktualnych oznaczeniach geodezyjnych: obręb Kaźmierz, ark. mapy 6, działki nr 982/11, 982/12, 982/13, 982/14 (odpowiadające dawnej działce nr 982/3), 982/15, 982/16, 982/17, 982/18, 982/19 (odpowiadające dawnej działce nr 982/4), 982/29, 982/30, 982/31, 982/32 (odpowiadające dawnej działce nr 982/7) oraz 982/34, 982/35, 982/36, 982/37, 982/38, 982/39 (odpowiadające dawnej działce nr 982/8) - dokument stracił ważność 2019-12-18 13:49:10
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zamiennego pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej Pożarowo E1 o mocy do 1 MW - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-16 14:59:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach na dz. nr ewid. 4133/5, 4133/4, 4156/7, 3365/2, 3319/1, 3319/2, 3316, 3315/4, 3315/5, 3315/6, 3367/5, 3373/1, 3367/4, 4143 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2019-12-12 13:22:15
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej ? elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2019-12-09 14:57:59
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW - obręb Brzoza- gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2019-12-06 15:01:23
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektrowni słonecznej Pożarowo 43 o mocy do 10 MW - obręb Pożarowo - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-05 15:20:26
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektrowni słonecznej Pożarowo 40/2 o mocy do 10 MW - obręb Pożarowo - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-05 15:18:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: budowę instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej Pożarowo 30 o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 30 obręb Pożarowo, gmina Wronki dla Inwestora EKO-EN Sp. z o.o., Sp. K., Pożarowo 3, 64-510 Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-05 12:09:51
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie zespołu urządzeń infrastruktury technicznej fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW - obręb Lubocześnica - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-12-05 07:54:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV Wronki ? Czarnków ZPP na odcinku GPZ Wronki do słupa nr 10 na dz. nr ewid. 2868, 2869, 2872, 2908, 2813/20, 2813/21, 2813/15, 2813/7, 2813/28, 2813/29, 2810, 2811, 2775, 2779, 2776, 2777, 2771, 2770, 2769, 2804, 2768, 2767, 2766, 2765, 2696, 2695, 2692, 2693/1, 2615, 2616, 2617, 2614, 2598, 2599, 2600, 2595, 2594, 2573, 2574, 2570, 1763/1, 1763/2, 1764 obręb Wronki, 30, 29/2, 33/4, 35/5, 35/6, 38, 42/2, 45/3, 45/5, 48/3, 49, 50/11, 51/2, 57/2, 61/2, 67, 75/10, 76/16, 197, 202, 198, 199 obręb Nowa Wieś, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-03 13:55:03
dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu pn.: "Powierzenie organizacji pozarządowej dwóch punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej we Wronkach i Obrzycku i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Kaźmierz i Duszniki oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2020 r." 2019-12-02 14:26:22
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2019-11-29 12:04:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - obręb Kaźmierz, ark. mapy 6, działki nr 982/11, 982/12, 982/13, 982/14 (odpowiadające dawnej działce nr 982/3), 982/15, 982/16, 982/17, 982/18, 982/19 (odpowiadające dawnej działce nr 982/4), 982/29, 982/30, 982/31, 982/32 (odpowiadające dawnej działce nr 982/7) oraz 982/34, 982/35, 982/36, 982/37, 982/38, 982/39 (odpowiadające dawnej działce nr 982/8) - dokument stracił ważność 2019-11-25 13:40:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: o pozwoleniu zamiennym na budowę zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1500 m3 w istniejącej zabudowie zagrodowej na terenie działki nr ewid.: 94/4 w obrębie Gałowo, gmina Szamotuły. - dokument stracił ważność 2019-11-20 14:02:39
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - dokument stracił ważność 2019-11-08 10:18:49
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. - dokument stracił ważność 2019-11-07 15:36:15
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej ? elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 230, obręb Pniewy Zamek, Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-11-07 13:56:57
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wraz z budową stacji transformatorowej i ogrodzenia - projekt zamienny - na terenie działki o nr ewid. 18/1, obręb Pożarowo, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-11-06 15:16:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa studni głębinowej nr 7 wraz z jej obudową, wykonaniem przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz likwidacja studni nr 1 i nr 2 na potrzeby ujęcia wód podziemnych we Wronkach - dokument stracił ważność 2019-11-06 12:57:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki II? o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid. 147, obręb Gaj Wielki, Gmina Kaźmierz, VIII kategoria obiektu budowlanego - dokument stracił ważność 2019-11-06 12:55:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki I? o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid. 147, obręb Gaj Wielki, Gmina Kaźmierz, VIII kategoria obiektu budowlanego - dokument stracił ważność 2019-11-06 12:54:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowę: budowa farmy fotowoltaicznej ?Pniewy Zamek? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 231, obręb Pniewy Zamek, Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-11-06 12:53:08
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej ?PNIEWY ZAMEK 1? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 231, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2019-10-25 14:36:05
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid. 146, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-10-25 14:34:00
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej Pożarowo 43 o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 43, obręb Pożarowo, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2019-10-25 14:32:11
dokument WAŻNE! ODPADY 2019-10-25 14:09:34
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o budowie podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą - Pamiątkowo - dokument stracił ważność 2019-10-24 13:56:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej Pożarowo 30 o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 30, obręb Pożarowo, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2019-10-21 12:02:05
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej - obręb Brzoza - gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2019-10-17 15:05:01
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa instalacji fotowoltaicznej - Pożarowo - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-10-17 15:03:55
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą - Pamiątkowo - dokument stracił ważność 2019-09-17 08:43:58
dokument Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - decyzja z dnia 6 września 2019 r o wygaszeniu decyzji nr 1084/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. (znak: BR.67.1084.2018) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ?budowie obwodnicy Szamotuł ? Etap II ? Gałowo ? Piaskowo, odcinek 2 ? od km 5+100,00 do 6+040,00? - dokument stracił ważność 2019-09-09 14:14:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków - Zielonagóra - Stobnicko - dokument stracił ważność 2019-08-27 13:23:43
dokument Ogłoszenie konsultacji projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020" - dokument stracił ważność 2019-08-27 09:05:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: Budowa budynku kurnika - odchowalni na dz. nr ewid. 230/4 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko dla Inwestora Mirosław Matz - dokument stracił ważność 2019-08-14 12:43:33
dokument Informacja Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dot. obowiązków sprawozdawczych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 2019-08-13 13:55:04
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania poprzez publiczne obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - dokument stracił ważność 2019-08-07 15:39:16
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-07-29 08:01:08
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa istniejącej linii 110 kV, Pniewy - Wronki - dokument stracił ważność 2019-07-29 07:57:23
dokument W, Informacja, 24.07.2019, ustalenie przebiegu granic, gmina Pniewy, obręb Lubocześnica, działki nr 231 i 232 - dokument stracił ważność 2019-07-24 08:53:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej na dz. nr ewid. 3482/5 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły dla Inwestora Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań - dokument stracił ważność 2019-07-22 11:43:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku magazynowego na część produkcyjną na działce o nr ewid.: 39/6 obręb Dęborzyce, gmina Pniewy na rzecz Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. K., ul. Gruszowa 21, 64-500 Gałowo, - dokument stracił ważność 2019-07-16 14:02:15
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -budowa budynku produkcyjno -magazynowego do przetwarzania folii z tworzyw sztucznych - Sękowo, gmina Kaźmierz - dokument stracił ważność 2019-07-15 15:15:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj. Budowa podstacji trakcyjnej Pamiątkowo wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 329 obręb Pamiątkowo, gmina Szamotuły. - dokument stracił ważność 2019-07-10 14:18:19
dokument Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: Budowa budynku kurnika - odchowalni na dz. nr ewid. 230/4 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. - dokument stracił ważność 2019-07-10 14:16:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: sieć kanalizacyjna w rejonie Osiedla Zamość we Wronkach na działce o nr ewid.: 2914, 2932/2, 2931/1, 3/4, 2940, 2938, 2935, 2933/2, 2930/2, 2929/4, 2928/2, 458/2, 461/2, 462/1, 463/4, 462/2, 561/1, 476/8, 478/4, 480/3, 483/6, 463/6, 463/3, 499/2, 463/2, 4083/1, 458/3, 675/2, 2918/3, 464/2, 2919/5, 2919/23, 2919/24, 680/2, 672/4, 453/17, 2918/9, 2919/10, 2919/17, 2919/18, 2919/20, 2919/21, 2919/22, 2934, 2939, 469/9, 470/3, 471/4, 3/6, 2931/2, 680/4, 680/13, 571, 467, 676, 667, 2944, 4082/1, 444, 4, 490, 562 w obrębie Wronki, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2019-07-09 10:17:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.06.2019 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.1.2019.4) uchylającej w całości decyzję Starosty Szamotulskiego z dnia 14.12.2018 r. Nr 1050/2018 (znak BR.6740.1037.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Szamotuł ? Etap II ? Gałowo ? Piaskowo, odcinek 3 od km 6+040,00 do km 6+851,92 i umarzającej postępowanie organu I instancji - dokument stracił ważność 2019-06-28 13:52:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. Wysokosprawnej Elektrociepłowni Kogeneracyjnej EC1, w Szamotułach na dz. nr ewid. 3482/5 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2019-06-19 15:20:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.:zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku magazynowego na część produkcyjną, na terenie działki o nr ewid. 39/6 obręb Dęborzyce, Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-06-12 13:06:19
dokument Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. przebudowa istniejącego zrzutu z przelewu burzowego oraz budowa kanału zrzutu z przelewu burzowego na odc. W-2.1:komora przelewu burzowego Kpi2, przy Osiedlu Słowackiego, z wylotem W-2.1 w km ok. 171,447 do rzeki Warty, na terenie działek nr ewid.: 741, 749/1, 745, 744 w obrębie Wronki, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2019-06-05 12:09:41
dokument Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów - dokument stracił ważność 2019-06-05 12:03:52
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. ?Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach ? Etap XIII -a na dz. nr ewid. 1629/2, 1630/1 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły? - dokument stracił ważność 2019-06-05 08:16:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o część magazynową na działce nr ewid. 274/3 w obrębie Ostroróg, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2019-05-20 12:55:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: budowa budynku warsztatowego (lakierni samochodowej) wraz z zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 220/1 obręb Zajączkowo, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-05-20 10:03:09
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - wykonanie małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Pniewy - Konin - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-05-10 14:04:05
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla Kogeneracja Zachód SA dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach Etap XII - a na dz. nr ewid. 1629/2, 1630/1 - dokument stracił ważność 2019-05-07 14:57:19
dokument Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. - dokument stracił ważność 2019-04-26 11:28:12
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu postanowienia. - dokument stracił ważność 2019-04-26 11:26:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego pn. Budowa budynku warsztatowego (lakierni samochodowej) wraz z zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 220/1 obręb Zajączkowo, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-04-23 09:04:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o część magazynową z montażem linii produkcyjnej na terenie działki nr ewid. 274/3 w obrębie Ostroróg, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2019-04-19 14:01:19
dokument W, Informacja, 07.05.2019, ustalenie przebiegu granic, gmina Pniewy, obręb Konin, działka nr 173/1 - dokument stracił ważność 2019-04-16 09:09:58
dokument Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Szamotulski na rok szkolny 2019/2020 (dla absolwentów ośmioklasowe szkoły podstawowej oraz absolwentów gimnazjum) 2019-04-02 11:05:11
dokument Informacja - spotkanie w ramach programu "Czyste Powietrze" - dokument stracił ważność 2019-04-01 14:32:18
dokument Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek produkcyjny (produkcja miodów pitnych), na działce ewid.: 40/16 w obrębie Kluczewo, gmina Ostroróg dla Inwestora: Pani Agnieszki Kapłon - dokument stracił ważność 2019-03-27 08:48:53
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja (BR.6740.40.2019) - budowa budynku tuczarni do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - Niewierz - dokument stracił ważność 2019-03-19 15:13:58
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja (BR.6740.41.2019) - budowa budynku tuczarni do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - Niewierz - dokument stracił ważność 2019-03-19 15:10:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowej instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych dla zakładu Produkcyjnego Sherwin-Williams, na działce o nr ewid.: 417 obręb Brodziszewo, gmina Szamotuły dla inwestora Sherwin- Williams Spółka z o.o. - dokument stracił ważność 2019-03-12 15:02:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach ? Etap IV na dz. nr ewid. 3242, 3240/4, 3239, 3234/4, 3228/4, 3228/7, 3222, 3211/2, 3209, 3198, 3199/1, 3199/2, 3271/3, 3271/2 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2019-02-26 10:33:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn. " Budowa budynku obory wraz z magazynem paszowym w na działce nr ewid. 178/1 w obrębie Lubocześnica, gmina Pniewy" - dokument stracił ważność 2019-02-25 13:04:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek produkcyjny (produkcja miodów pitnych) na działce nr ewid. 40/16 obręb Kluczewo, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2019-02-25 11:20:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego pn " Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz ze zbiornikiem na gnojowicę oraz dwoma zbiornikami na paszę na działce nr ewid. 391/4 w obrębie Kluczewo, gmina Ostroróg". - dokument stracił ważność 2019-02-12 11:48:33
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Sherwin Williams Poland - Brodziszewo - dokument stracił ważność 2019-02-08 15:13:17
dokument Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa zakładowej instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych dla Zakładu Produkcyjnego Sherwin Williams Sp. z o.o. w Brodziszewie - dokument stracił ważność 2019-02-08 10:53:00
dokument W, Informacja, 4.02.2019, ustalenie przebiegu granic, Ostroróg, działka nr 258 - dokument stracił ważność 2019-02-04 14:59:46
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków - działka nr ewid. 287/3 - obręb Otorowo - gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2019-01-31 14:13:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. "Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i swiatłowodowej w Szamotułach - etap IV - dokument stracił ważność 2019-01-30 12:09:31
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - wniosek dot. rozbudowy stacji PKN Orlen - obręb Kaźmierz - gmina Kaźmierz - dokument stracił ważność 2019-01-18 13:59:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - ponowne rozpatrzenie wniosku dot. budowy tuczarni do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka o nr ewid. 395/6 - Niewierz - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-01-18 13:54:44
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - ponowne rozpatrzenie wniosku dot. budowy tuczarni do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka o nr ewid. 395/7 - Niewierz - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-01-18 13:33:18
dokument Zestawienie rozpatrzonych ofert organizacji pozarządowych o dotacje na wsparcie realizacji zadań w 2019 roku 2019-01-10 08:42:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z infrastruktura techniczną na dz. nr ewid. 391/4 obręb Kluczewo, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2019-01-08 14:33:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1500 m3 w istniejącej zabudowie zagrodowej - gmina Szamotuły - Gałowo - dokument stracił ważność 2019-01-08 14:04:37
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa obory o obsadzie 306 DJP w istniejącej zabudowie zagrodowej - gmina Szamotuły - Gałowo - dokument stracił ważność 2019-01-08 13:59:10
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa dwóch silosów betonowych, przejazdowych wraz z zbiornikiem ociekowym - gmina Szamotuły - Gałowo - dokument stracił ważność 2019-01-08 13:44:06
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -decyzja zamienna zatwierdzająca budowę elektrowni słonecznej- Jaryszewo - dokument stracił ważność 2018-12-21 11:33:50
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego - rozbudowa stacji paliw PKN ORLEN- Kaźmierz - dokument stracił ważność 2018-12-21 11:27:04
dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu pn. Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2019 roku. 2018-12-14 14:29:15
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Duszniki - dokument stracił ważność 2018-11-26 15:54:48
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - dokument stracił ważność 2018-11-20 08:48:12
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2019 roku 2018-11-19 13:21:03
dokument Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2019 roku - dokument stracił ważność 2018-11-19 13:16:03
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - rozbudowa stacji paliw PKN Orlen 1365 w Kaźmierzu - dokument stracił ważność 2018-11-13 15:12:15
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej - dokument stracił ważność 2018-11-13 15:04:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - dokument stracił ważność 2018-10-30 11:33:03
dokument Obwieszczenie - Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - dokument stracił ważność 2018-10-30 09:36:22
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gałowo-Piaskowo - etap II - odcinek 3 - dokument stracił ważność 2018-10-16 07:55:44
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - tuczarnia do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwa silosy - działka o nr ewid. 395/7, Niewierz - dokument stracił ważność 2018-10-04 15:01:55
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - tuczarnia do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwa silosy - działka o nr ewid. 395/6, Niewierz - dokument stracił ważność 2018-10-04 14:55:33
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gałowo-Piaskowo - etap II - odcinek 3 - dokument stracił ważność 2018-10-04 11:11:50
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego - Pniewy-Zamek - dokument stracił ważność 2018-10-04 09:59:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie 2018-10-01 16:14:42
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Obrzycko 2018-09-18 08:51:47
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Wronki 2018-09-18 08:51:16
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Szamotuły 2018-09-18 08:50:17
dokument Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. - dokument stracił ważność 2018-09-11 08:30:28
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa tuczarni do 140 DJP (maksymalna obsada 1000 sztuk tuczników) w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka nr ewid. 395/6 - Niewierz-gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2018-08-09 09:50:12
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa tuczarni do 140 DJP (maksymalna obsada 1000 sztuk tuczników) w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka nr ewid. 395/7 - Niewierz-gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2018-08-09 09:17:26
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 141,12 DJP - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2018-07-31 13:48:53
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji dla instalacji fotowoltaicznej Pożarowo E1 - dokument stracił ważność 2018-05-15 13:44:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przebudowa lini elektroenergetycznej 110 kV Pniewy Wronki - dokument stracił ważność 2018-05-07 16:47:02
dokument Ogłoszenie o okresowym zakazie wstępu o lasu - dokument stracił ważność 2018-05-07 16:34:21
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu stacji Nojewo, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2018-05-07 12:06:10
dokument Komunikat w sprawie obowiązywania uchwał antysmogowych na terenie całego województwa wielkopolskiego 2018-04-11 08:35:51
dokument Wydział BR - Informacja - dot. wpisania do rejestru zabytków zespołu stacji Nojewo - dokument stracił ważność 2018-04-06 09:41:21
dokument Obwieszczenie przebudowa linii napowietrznej Enea Operator Pniewy Wronki - dokument stracił ważność 2018-04-05 15:08:37
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku obory wraz z magazynem paszowym na terenie działki nr ewid.: 178/1 w obrębie Lubocześnica, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2018-04-05 14:18:50
dokument Informacja o konkursie o Laur Starosty Szamotulskiego 2018-03-27 09:34:48
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Pożarowie - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2018-03-13 12:50:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej o obsadzie nieprzekraczającej 92 DJP wraz ze zbiornikami na paszę na terenie dz. nr ewid.: 442/1, 442/2 w obrębie Wielonek, gmina Ostroróg, - dokument stracił ważność 2018-03-13 10:36:10
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu Młodasko, gmina Kaźmierz. - dokument stracił ważność 2018-02-14 10:31:33
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu Bytyń, gmina Kaźmierz. - dokument stracił ważność 2018-02-14 10:29:08
dokument Decyzja o pozwoleniu na budowę sieć ciepłownicza Kogeneracja Zachód Szamotuły - dokument stracił ważność 2018-02-05 14:02:39
dokument Zestawienie rozpatrzonych ofert organizacji pozarządowych o dotacje na wsparcie realizacji zadań w 2018 roku - dokument stracił ważność 2018-01-30 15:18:04
dokument KOMUNIKAT-Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - dokument stracił ważność 2018-01-29 11:23:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja - przebudowa linii 110 kV - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2018-01-29 09:33:02
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - gmina Szamotuły - gmina Rokietnica - dokument stracił ważność 2018-01-29 09:30:02
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej o obsadzie nieprzekraczającej 92 DJP - obręb Wielonek, gmina Ostroróg. - dokument stracił ważność 2018-01-16 11:42:04
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę (nr 693/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.) budynku magazynowego z częścią produkcyjną oraz socjalno- biurową- Śmiłowo - dokument stracił ważność 2018-01-05 13:54:20
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej - Szamotuły - dokument stracił ważność 2018-01-03 15:07:59
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2017-12-28 14:18:24
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2017-12-28 13:59:17
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - linia 110 kV - Pniewy - Wronki - dokument stracił ważność 2017-12-21 11:05:11
dokument Obwieszczenie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - dokument stracił ważność 2017-12-01 10:21:29
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja - rozbudowa zakładu produkcji farb - Brodziszewo - dokument stracił ważność 2017-12-01 10:18:06
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa hali produkcyjno-magazynowej - Śmiłowo 2017-11-24 10:45:41
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla 98 sztuk bydła opasowego (93,2 DJP) - Rudka, obręb Karmin - decyzja - dokument stracił ważność 2017-11-21 14:46:26
dokument Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku - dokument stracił ważność 2017-11-20 09:11:17
dokument Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów - Powiat Szamotulski 2017-10-31 13:04:07
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2018 roku - dokument stracił ważność 2017-10-25 12:57:55
dokument Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: jeden w miejscowości Kaźmierz i Duszniki, drugi w miejscowości Wronki - dokument stracił ważność 2017-10-25 12:52:35
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - rozbudowa zakładu produkcji farb - Brodziszewo - dokument stracił ważność 2017-10-25 11:44:18
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla 98 sztuk bydła opasowego (93,2 DJP) - Rudka, obręb Karmin - dokument stracił ważność 2017-10-19 11:27:46
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych - Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-10-18 10:49:51
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - ferma do hodowli zwirząt futerkowych - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-09-18 11:27:28
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -przebudowa linii 110 kV- gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-09-18 08:31:11
dokument Ogłoszenie konsultacji 2018 r. - dokument stracił ważność 2017-09-14 09:57:28
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa sieci 110 kV - Pniewy-Wronki - dokument stracił ważność 2017-09-11 16:10:03
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV - Wartosław - dokument stracił ważność 2017-09-06 08:28:58
dokument Wydział BR - Zawiadomienie- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-08-31 12:30:35
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-08-31 12:15:45
dokument BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 2017-08-23 08:26:18
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-08-07 16:39:01
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-08-07 16:06:06
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa drogi powiatowej Śmiłowo-Gałowo- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-07-21 14:53:48
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budynek magazynowo-produkcyjny- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-07-21 14:37:37
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - Przebudowa linii 110 kV - Gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-07-14 11:52:54
dokument obwieszczenie - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej w m. Chełmno - dokument stracił ważność 2017-06-28 14:02:14
dokument Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach - dokument stracił ważność 2017-06-14 15:17:45
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - budynek inwentarski - Kłodzisko - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:24:38
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - Budowa sieci kanalizacyjnej - Miasto Wronki - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:22:23
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa elektrowni słonecznej do 1 MW - Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-06-07 07:56:35
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa linii 110 kV - relacja Pniewy - Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-31 13:30:14
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacyjnej - Miasto Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-30 14:34:19
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-05-19 11:50:50
dokument Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach - dokument stracił ważność 2017-05-16 13:50:14
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa budynku inwentarskiego - Gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-10 13:56:36
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Wydanie decyzji odmownej dot. budowy i przebudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - gmina Szamotuły 2017-05-02 14:56:04
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tj.przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową - gmina Pniewy 2017-05-02 12:24:32
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-04-06 14:07:12
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa elektrowni wiatrowych - Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-04-06 14:04:48
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Konin wraz z budową budynku technicznego - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-29 14:58:56
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego tuczarnia bezściółkowa w gospodarstwie rolnym w obsadzie zdolności produkcyjnej 196 DJP, oraz silosu zbożowego - Sędziny - dokument stracił ważność 2017-03-27 16:03:50
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-22 11:44:33
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - Etap V - Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-03-22 11:37:00
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-20 11:03:38
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch hal magazynowych, namiotowych - Wronki - dokument stracił ważność 2017-03-02 08:24:26
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-03-02 08:12:42
dokument Wydział BR - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana decyzji o zezwolenu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-02-28 07:33:41
dokument Wykaz Organizacji Pozarządowych 2017-02-15 14:15:05
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2017 roku 2017-02-03 14:00:18
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa dwóch hal magazynowych, namiotowych - Wronki - dokument stracił ważność 2017-01-24 10:24:10
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-01-24 10:13:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - dokument stracił ważność 2017-01-09 12:37:07