Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikaty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsca demontażu pojazdów na terenie działek o nr ewid. 183/2, 240, obręb Piaskowo, gmina Szamotuły, dla Inwestora: Ewa Zaraś 2022-01-12 16:39:44
dokument Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. budowę tymczasowego obiektu telekomunikacyjnego nr 47774/66038 na dz. o nr ewid.: 8 obręb Pniewy, gmina Pniewy dla Inwestora: T-Mobile Polska S.A., 2022-01-11 15:10:51
dokument Zawiadomienie Starosty Szamotulskiego - ustalenie przebiegu granic, obręb ewidencyjny Dobrojewo, działki ewidencyjne nr 301 i 302 z działką sąsiednią nr 315. 2022-01-11 13:32:05
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument stracił ważność 2021-12-27 11:10:50
dokument Zawiadomienie Starosty Szamotulskiego - ustalenie przebiegu granic, obręb ewidencyjny Rudki, działka ewidencyjna nr 68 z działkami sąsiednimi nr 66 i 120/3. - dokument stracił ważność 2021-12-21 13:56:22
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. nr SZA3101 na terenie działki o nr ewid.: 402/24 obręb Grzebienisko, gmina Duszniki dla Inwestora: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa. - dokument stracił ważność 2021-12-14 14:09:48
dokument Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. rozbiórka istniejącej wieży telefonii komórkowej nr 40232/70232 PPO_Szamotuly_Polnoc oraz budowa nowego telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej nr 45368 / 66566 PPO_Szamotuly_Boczna obejmującego infrastrukturę telekomunikacyjną i udogodnienia towarzyszące na działce o nr ewid.: 1101/30 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły dla Inwestora: T-Mobile Polska S.A., - dokument stracił ważność 2021-12-14 13:50:20
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie finansowanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2022 r. - dokument stracił ważność 2021-12-09 08:45:12
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) finansowanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2022 r. - dokument stracił ważność 2021-12-09 08:42:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej na działkach o nr ewid.: 3317/5, 3315/6, 3267/4, 3261/1, 3261/4, obręb Szamotuły, gmina Szamotuły oraz działkach o nr ewid.:139/79, 139/4 obręb Kępa, gmina Szamotuły ? Etap XVIII, dla Inwestora: Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/17, 61-102 Poznań - dokument stracił ważność 2021-12-08 11:51:04
dokument Zawiadomienie Starosty Szamotulskiego - ustalenie przebiegu granic, obręb ewidencyjny Jasionna, działka ewidencyjna nr 245 z działkami sąsiednimi nr 243/2 i 91/2. 2021-12-01 22:09:56
dokument Wynik konkursu w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzenia dwóch punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej we Wronkach i Obrzycku i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Kaźmierz i Duszniki oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego 2021-11-30 15:15:01
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Zamorze Pniewskie PLH300036, Jezioro Kaliszańskie PLH300044, Jodły Ostrzeszowskie PLH300059 i Dolina Środkowej Warty PLB300002. - dokument stracił ważność 2021-11-19 11:22:13
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną "Wronki 4", na terenie działki o nr ewid.: 326, obręb Popowo, gmina Wronki, kategoria obiektu(-ów): VIII - dokument stracił ważność 2021-11-16 17:29:07
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę zakładu polegającą na budowie hal namiotowych przeznaczonych do magazynowania pustych opakowań oraz odpadów produkcyjnych, na terenie działki o nr ewid.: 417, obręb Brodziszewo, gmina Szamotuły, kategoria obiektu(-ów): XVIII - dokument stracił ważność 2021-11-16 17:06:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa wprowadzeń liniowych 110 kV do projektowanego RS Pamiątkowo z linii relacji Tarnowo Podgórne ? Szamotuły oraz demontażu istniejącego stanowiska słupowego Nr 43 na terenie dz. nr ewid.: 2/2, 1, 103, 106, 190/8, 105, 233, 186/1, 196/2, 196/7, 114, 239, 183/2, 180, 181 obręb Piaskowo, gmina Szamotuły, dla Inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań - dokument stracił ważność 2021-11-16 11:03:27
dokument PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia w części decyzji PO.ZUZ.1.421.149.2019.AK z dnia 09.09.2019, w zakresie pkt. I lit. H, dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu nr 4, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rzeki Osiecznica, na terenie działki o nr ewid. 22/1, obręb 0018 Psarskie, gm. Pniewy, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie. - dokument stracił ważność 2021-11-16 08:41:43
dokument Rozpoczęcie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok - dokument stracił ważność 2021-11-09 11:07:07
dokument PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu - obwieszczenie o wydanej decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych w obrębie ewid. Jastrowo - Ostrolesie, gm. Szamotuły - dokument stracił ważność 2021-11-05 15:12:32
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną - "Wronki 3", na terenie działki o nr ewid.: 330, obręb Popowo, gmina Wronki, kategoria obiektu(-ów) : VIII, dla Inwestora: PVE 115 Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz - dokument stracił ważność 2021-11-05 09:30:09
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego pod nazwą: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2022 roku. - dokument stracił ważność 2021-11-04 14:18:50
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2022 roku. - dokument stracił ważność 2021-11-04 14:03:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki II? o mocy do 1 MW na terenie dz. nr ewid. 147/5 (przed podziałem dz. nr ewid. 147) obręb Gaj Wielki, gmina Kaźmierz, dla Inwestora: PV Kaźmierz Sp. z o.o., ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn. - dokument stracił ważność 2021-11-03 08:46:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki I? o mocy do 1 MW na terenie dz. nr ewid. 147/4 (przed podziałem dz. nr ewid. 147) obręb Gaj Wielki, gmina Kaźmierz, dla Inwestora: PV Kaźmierz Sp. z o.o., ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn. - dokument stracił ważność 2021-11-03 08:45:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa magazynu odpadów składającego się z zespołu budynków i budowli, w tym ścian oddzielenia przeciwpożarowego na terenie działek o nr ewid.: 1733/2, 1731, 1729/2, obręb Wronki, gmina Wronki, dla Inwestora: Amica Spółka Akcyjna, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki. - dokument stracił ważność 2021-11-02 11:15:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ?Wronki 2? na terenie działki o nr ewid.: 230, obręb Popowo, gmina Wronki, dla Inwestora: PVE 115 Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, - dokument stracił ważność 2021-11-02 11:13:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ?Wronki 1? na terenie działki o nr ewid.: 229, obręb Popowo, gmina Wronki, dla Inwestora: PVE 115 Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, - dokument stracił ważność 2021-11-02 11:12:08
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa farmy fotowoltaicznej Mutowo o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - pn. "Szamotuły 70", na terenie działki o nr ewid. 88/4, obręb Mutowo, gmina Szamotuły, kategoria obiektu(-ów) : VIII, dla Inwestora: PVE 146 Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz. - dokument stracił ważność 2021-10-29 10:47:27
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - Wydanie decyzji dot. budowy budynku inwentarskiego do chowu bydła gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid.: 273/2, 273/1, 274 obręb Krzeszkowice, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2021-10-18 09:03:10
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Wody Polskie - dokument stracił ważność 2021-10-15 14:36:54
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa hali magazynowej wraz z budową budynku biurowego z zapleczem socjalnym, budynku portierni, otwartego zbiornika na wodę deszczową oraz zbiornika na wodę ppoż., wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Mutowie, na terenie działek o nr ewid. 87/28, 87/29, obręb Mutowo, gmina Szamotuły, kategoria obiektu(-ów): VIII, XVIII, budowa zjazdu z drogi publicznej, dz. o nr ewid. 92/1, obręb Mutowo, gmina Szamotuły,, dla Inwestora: Ravi Sp. z o.o., ul. Galicyjska 7, 39-207 Brzeźnica. - dokument stracił ważność 2021-10-15 14:25:52
dokument Zarząd Województwa Wielkopolskiego - Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - dokument stracił ważność 2021-10-11 10:27:15
dokument Zaproszenie na warsztat: Minimalizacja konfliktów na linii wilk - człowiek. - dokument stracił ważność 2021-10-07 13:32:46
dokument Informacja Starosty Szamotulskiego, ustalenie przebiegu granic, obręb Przyborowo, działki nr 79 i 84 z działkami nr 77, 80, 83/3, 85 i 78 - dokument stracił ważność 2021-09-28 11:53:55
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa farmy fotowoltaicznej "Lubocześnica II" o mocy do 1 MW na terenie działek o nr ewid.: 111/4, 110, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy, kategoria obiektu(-ów) : VIII, dla Inwestora: Marcin Szlaps prowadzący działalność gospodarczą pn. Polska Energia Odnawialna Marcin Szlaps, - dokument stracił ważność 2021-09-21 07:57:43
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - budowa budynku inwentarskiego do chowu bydła gospodarczego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid.: 273/2, 273/1, 274 obręb Krzeszkowice, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2021-09-03 15:14:38
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - o wydaniu decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa zakładu odzysku odpadów i produkcji nawozów organicznych obejmującego budowę kompostowni, instalacji suchej fermentacji w pryzmach energetycznych, zbiornika przeciwpożarowego oraz niezbędnej infrastruktury, na terenie działek o nr ewid.: 71/2, 71/4, 72, 70 obręb Dęborzyce, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2021-08-19 15:16:07
dokument Obwieszczenie - Wydział AB - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.:budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - ETAP IX, na terenie działek o nr ewid. 2545, 2544, 2543/2, 2534/1, 2533, 2502, obręb Szamotuły, gmina Szamotuły, dla Inwestora: Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/17, 61-102 Poznań - dokument stracił ważność 2021-07-15 12:59:41
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa hali magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid.: 1737, 1739, 1740 oraz części działek nr ewid.: 1729/2, 1736, obręb Wronki, gmina Wronki, dla Inwestora: Amica Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki - dokument stracił ważność 2021-07-06 14:00:31
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 110 kV i światłowodowej, przebudowa linii napowietrznej 110 kV Wronki-Szamotuły dla zasilania stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV Wronki na działkach o nr ewid.: 33/4, 30, 31, 145, 158, 157/1, 156, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki, dla Inwestora: ENEA OPERATOR Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań - dokument stracił ważność 2021-07-02 15:02:20
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid.: 4/1, obręb Mutowo, gmina Szamotuły dla Inwestora Elektrownia PV 55 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - dokument stracił ważność 2021-06-28 12:23:01
dokument PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu - obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów niezbędnych do zakończenia sprawy, dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. tj. piętrzenie wód powierzchniowych Rowu Rzecińskiego - dokument stracił ważność 2021-06-21 14:02:38
dokument PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu - obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. tj. piętrzenie wód powierzchniowych Rowu Rzecińskiego - dokument stracił ważność 2021-06-17 15:30:37
dokument Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach - dokument stracił ważność 2021-06-17 11:50:48
dokument PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu - obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w m. Wilkowo, gm. Duszniki - dokument stracił ważność 2021-06-08 09:44:52
dokument Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 2021-05-31 14:58:04
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.: 326, obręb Popowo, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2021-05-28 14:58:04
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.: 230, obręb Popowo, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2021-05-28 14:57:03
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.: 330, obręb Popowo, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2021-05-28 14:55:18
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Wody Polskie - wydanie decyzji - obręb Wielonek, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2021-05-27 08:22:50
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Wody Polskie - wszczęcie postępowania - obręb Wilkowo, gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2021-05-27 08:20:15
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid.: 4/1, obręb Mutowo, gmina Szamotuły dla Inwestora Elektrownia PV 51 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. - dokument stracił ważność 2021-05-20 09:37:26
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Wody Polskie - wszczęcie postępowania - Rzecin, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2021-05-18 15:29:55
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.: 15/11, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2021-05-18 10:25:13
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.: 229, obręb Popowo, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2021-05-17 15:21:50
dokument Obwieszczenie -Wydział BR - budowa hali magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid.: 1737, 1739, 1740 oraz części działek o nr ewid.: 1729/2, 1736 położonych w obrębie geodezyjnym Wronki, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2021-05-14 11:55:16
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 110 kV i światłowodowej, przebudowa linii napowietrznej 110 kV Wronki-Szamotuły dla zasilania stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV Wronki na działkach o nr ewid.: 33/4, 30, 31, 145, 158, 157/1, 156, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2021-05-13 12:21:53
dokument Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów w: 1) I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, ul. Mickiewicza 9, 2) Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach, ul. Mickiewicza 4 - dokument stracił ważność 2021-05-13 08:18:06
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid.: 700, 699, obręb Duszniki, gmina Duszniki dla Inwestora Elektrownia PV 51 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. - dokument stracił ważność 2021-05-07 09:40:05
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Zawiadomienie o wydaniu decyzji- Wody Polskie - gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2021-04-27 09:11:44
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Zawiadomienie o wydaniu decyzji- Wody Polskie - gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2021-04-27 09:10:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW na terenie części działki o nr ewid. 40/2, obręb Pożarowo, gmina Wronki, dla Inwestora: PV-Pożarowo Sp. z o.o., Sp.k., Pożarowo 3, 64-510 Wronki - dokument stracił ważność 2021-04-15 12:03:41
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie dziaki o nr ewid.: 747, obręb Duszniki, gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2021-04-15 10:38:27
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid.: 700, 699, obręb Duszniki, gmina Duszniki dla Inwestora Elektrownia PV 51 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. - dokument stracił ważność 2021-04-09 08:49:41
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Pniewy-Zamek I" o mocy 958,53 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.: 231, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2021-04-02 13:04:17
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Pniewy-Zamek II" o mocy 958,53 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.: 231, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2021-04-02 13:03:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa magazynu odpadów składającego się z zespołu budynków i budowli, w tym ścian oddzielenia przeciwpożarowego na terenie działek o nr ewid.: 1733/2, 1731, 1729/2, obręb Wronki, gmina Wronki, dla Amica Spółka Akcyjna, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, - dokument stracił ważność 2021-03-23 15:19:47
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. budowa budynku produkcyjnego z zespołem silosów oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.: 426, obręb Sękowo, gmina Duszniki - inwestor: Sano nowoczesne żywienie zwierząt Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2021-03-19 15:20:08
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie działki o nr ewid.: 22/7, obręb Sędziny, gmina Duszniki. - dokument stracił ważność 2021-03-16 11:44:18
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Zawiadomienie o wydaniu decyzji- Wody Polskie - dokument stracił ważność 2021-03-16 11:14:27
dokument Wydział BR - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę tj. budowa farmy fotowoltaicznej Szamotuły o mocy 7MW na terenie działek o nr ewid.: 165/4, 165/5, 161/7, 161/8, 161/9, 161/10, 161/11, 161/12, 161/13, 161/14, 161/15, 161/16, 161/17, 161/18, 161/19, 161/2, 164/2, 165/1, obręb Jastrowo-Ostrolesie, gmina Szamotuły. - dokument stracił ważność 2021-03-15 12:03:40
dokument Informacja Starosty Szamotulskiego, ustalenie przebiegu granic, obręb Kunowo, działki nr 28/2 z działkami nr 18/1, 20, 48 i 49 2021-03-12 11:25:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsca demontażu pojazdów na terenie działek o nr ewid.: 183/2, 240, obręb Piaskowo, gmina Szamotuły, dla inwestora Ewa Zaraś, - dokument stracił ważność 2021-03-09 09:57:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. Budowa zakładu odzysku odpadów obejmującego budowę: kompostowni odpadów wraz z placem magazynowym (dwuetapowa kompostownia komorowa), kompostowni pryzmowej, instalacji suchej fermentacji w pryzmach energetycznych, węzła odzysku odpadów budowlanych, zbiornika bezodpływowego na wody deszczowe i wody technologiczne, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, zbiornika przeciwpożarowego, na terenie działek o nr ewid.: 71/2, 71/4, 72, obręb Dęborzyce, gmina Pniewy, dla inwestora PHU Adam Mulik, - dokument stracił ważność 2021-02-26 11:05:01
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Zawiadomienie o wydaniu decyzji- Wody Polskie - dokument stracił ważność 2021-02-22 10:40:05
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Pniewy-Zamek I" o mocy 958,53 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.: 231, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2021-02-22 10:22:14
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Pniewy-Zamek II" o mocy 958,53 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.: 231, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2021-02-22 10:20:29
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid. 146, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy, dla Inwestora: PV LUBOCZEŚNICA Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 05-566 Warszawa. - dokument stracił ważność 2021-02-19 07:47:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. ?Budowa magazynu odpadów składającego się z zespołu budynków i budowli, w tym ścian oddzielenia przeciwpożarowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 1733/2, 1731, 1729/2 obręb Wronki, Gmina Wronki, dla inwestora Amica Spółka Akcyjna - dokument stracił ważność 2021-02-11 10:06:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. EKO-EN Sp. z o.o. Sp. K. (PV ? Pożarowo Sp. z o.o., Sp. K. ? po zmianie nazwy firmy), Pożarowo 3, 64-510 Wronki, dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj: instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej o mocy do 10MW na terenie działki o nr ewid. 40/2, obręb Pożarowo, Gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2021-01-27 14:28:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa lakierni przemysłowej natryskowej w zabudowie wolnostojącej (adaptacja projektu LK-89?) z wewnętrzną instalacją gazową na terenie działki o nr ewid.: 224/18, obręb Popowo, gmina Wronki, dla Inwestora: P.P.H.U. REGO Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2021-01-27 14:26:24
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie-14 stycznia 2021 - dokument stracił ważność 2021-01-22 15:24:46
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - dokument stracił ważność 2021-01-19 09:05:19
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - rozbudowa i przebudowa istniejącego zakładu uboju bydła polegająca na budowie chłodni B i C wraz z rozbiórką magazynu chłodni nr 43 i magazynu nr 51 oraz budowa urządzeń budowlanych w Pniewach wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid.: 6/1, 6/2, 5/4, 4/1, 3, 4/16, 6/4, 1230/4, 1230/4, obręb Pniewy, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2021-01-15 14:29:59
dokument Obwieszczenie - wydział BR - wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - obora wraz z infrastrukturą (obsada do 129 DJP) na terenie działki o nr ewid.: 221, obręb Kluczewo, gmina Ostroróg, dla Inwestora: Hieronim Nogaj. - dokument stracił ważność 2021-01-08 15:04:04
dokument Informacja Starosty Szamotulskiego, 05.01.2021, ustalenie przebiegu granic, obręb Niewierz, działki nr 132 z działką nr 134 2021-01-05 13:11:15
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid. 146, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy, dla Inwestora: PV LUBOCZEŚNICA Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - dokument stracił ważność 2021-01-04 13:10:44
dokument Informacja Starosty Szamotulskiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych - dokument stracił ważność 2020-12-30 15:19:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na budynek magazynowy oraz budowa otwartego zbiornika na cele przeciwpożarowe na terenie działek o nr ewid.: 37/11, 40/9, 39/6, obręb Dęborzyce, gmina Pniewy, dla Inwestora: FAIR PACKAGING Sp. z o.o. Sp. K. - dokument stracił ważność 2020-12-29 10:44:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zamiennej o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa zakładu produkcji betonu ? I etap inwestycji na dz. nr ewid. 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, dla inwestora Betoniarnia Nowak Sp. z o.o., Sp. K., Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki, - dokument stracił ważność 2020-12-22 12:08:16
dokument Obwieszczenie - Wydział BR - o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 230, obręb Pniewy Zamek, Gmina Pniewy, dla Inwestora: Elektrownia PV 16 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - dokument stracił ważność 2020-12-21 11:42:30
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2020-12-18 11:44:34
dokument Obwieszczenie - wydział BR - budowa lakierni przemysłowej natryskowej w zabudowie wolnostojącej (adaptacja projektu ?LK-89?), z wewnętrzną instalacją gazową, na działce o nr ewid.: 224/18, obręb Popowo, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2020-12-17 12:53:49
dokument Obwieszczenie - wydział BR - budowa elektrowni słonecznej na terenie działki o nr ewid.: 388, obręb Brzoza, gmina Duszniki - projekt zamienny - dokument stracił ważność 2020-12-15 10:30:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 266/5, obręb Chełmno - Jakubowo, gmina Pniewy, dla Inwestora Elektrownia PV 55 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-12-03 10:45:37
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku. - dokument stracił ważność 2020-11-30 13:22:08
dokument Obwieszczenie - wydział BR - budowa farmy fotowoltaicznej "Sędzinko 1" o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid.: 504/2, obręb Sędzinko, gmina Duszniki dla Inwestora: PGE Energia Odnawialna S.A. - dokument stracił ważność 2020-11-27 14:42:55
dokument Obwieszczenie - wydział BR - budowa farmy fotowoltaicznej "Sędzinko 2" o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid.: 504/2, obręb Sędzinko, gmina Duszniki dla Inwestora: PGE Energia Odnawialna S.A. - dokument stracił ważność 2020-11-27 14:29:59
dokument Obwieszczenie - wydział BR - wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa elektrowni słonecznej "Dolne Pole" o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 146/2, obręb Dolne Pole, gmina Kaźmierz - dokument stracił ważność 2020-11-26 14:57:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa farmy fotowoltaicznej ?Lulinek? o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 129/1, 192/2, obręb Lulinek, Gmina Szamotuły, dla Inwestora Polska Energia Odnawialna Marcin Szlaps, ul. Szeroka 8, 60-461 Kokoszczyn - dokument stracił ważność 2020-11-25 12:21:31
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - wniosek dot. budowy zespołu urządzeń infrastruktury technicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr ewid. 230, obręb Pniewy Zamek, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2020-11-12 15:14:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na budynek magazynowy na terenie działki o nr ewid.: 39/6, 40/9, 37/11, obręb Dęborzyce, miejscowość Buszewo, gmina Pniewy , dla Inwestora FAIR PACKAGING Sp. z o.o. Sp. K - dokument stracił ważność 2020-11-06 14:17:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 538/4, obręb Szamotuły, gmina Szamotuły, dla Inwestora TUBA Sp. z o.o., ul. Zamkowa 7, 64-500 Szamotuły - dokument stracił ważność 2020-11-06 14:14:10
dokument Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego, do roku 2030. - dokument stracił ważność 2020-11-03 10:13:36
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr ewid. 529/3, obręb Sędzinko, gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2020-11-02 15:00:17
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku. - dokument stracił ważność 2020-10-30 10:49:58
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów udzielania nieodpłatnej pomocy pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. - dokument stracił ważność 2020-10-30 10:35:59
dokument Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-10-28 11:58:48
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr ewid. 266/5, obręb Chełmno-Jakubowo, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2020-10-27 14:47:26
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego - obora (obsada 129 DJP) wraz z infrastrukturą, działka nr ewid. 221, obręb Kluczewo, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2020-10-27 14:42:53
dokument Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. - dokument stracił ważność 2020-10-21 13:32:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budowa farmy fotowoltaicznej ?Lulinek? o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 129/1, 192/2, obręb Lulinek, Gmina Szamotuły, dla Inwestora Polska Energia Odnawialna Marcin Szlaps, ul. Szeroka 8, 60-461 Kokoszczyn - dokument stracił ważność 2020-10-20 11:01:50
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa farmy fotowoltaicznej "Sędzinko 2" o mocy do 1 MW, działka nr ewid. 504/2, obręb Sędzinko, gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2020-10-16 15:00:19
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa farmy fotowoltaicznej "Sędzinko 1" o mocy do 1 MW, działka nr ewid. 504/2, obręb Sędzinko, gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2020-10-16 14:57:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW na terenie działki o nr ewid. 40/2, obręb Pożarowo, gmina Wronki dla Inwestora PV-Pożarowo Sp. z o.o. Sp. k., Pożarowo 3, 64-510 Wronki - dokument stracił ważność 2020-10-16 12:46:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj.: dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 821, obręb Obrzycko, Gmina Obrzycko dla Inwestora Elekrownia PV 34 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. - dokument stracił ważność 2020-10-16 12:28:40
dokument Wydział BR - budowa elektrowni słonecznej Dolne Pole o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.146/2, obręb Dolne Pole, gmina Kaźmierz, - dokument stracił ważność 2020-10-12 14:50:54
dokument Wydział BR - rozbudowa istniejącego zakładu uboju bydła w Pniewach wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 3, 5/4, 6/1, 6/2, 4/1, 4/16, 6/4, obręb Pniewy, gmina Pniewy, - dokument stracił ważność 2020-10-06 14:06:34
dokument Wydział BR - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa pięciu budynków kurników o maksymalnej liczbie do 800 DJP - 200 tys. sztuk brojlerów (łączna obsada na fermie wyniesie do 1592 DJP - 398 tys. sztuk brojlerów), dziesięciu silosów paszowych, budynku gospodarczego (chłodni) wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 414, obręb Brodziszewo, gmina Szamotuły. - dokument stracił ważność 2020-09-25 09:24:06
dokument Wydział BR - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn: przebudowa istniejącej linii 110kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową. Przebudowa linii na odcinku projektowany słup nr 13-20 (od istniejącego przęsła 12-13 do przęsła 19-20) (Tereny Starostwa Szamotuły z wyłączeniem terenów będących w kompetencji Wojewody Wielkopolskiego), na terenach działek o nr ewid.: 123, 260, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy, 1227, 1226/2, 1225, 1221, 1222, 1346, 1348, 1345, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1402, 1403, 1404, 1427, 1426, 1425, 1405, 1344/2, 1269, 1286, 1287, 1296, 1304, 1305, 1306, 1302, 1319, 1320, 1316, 1336, 1337, 1335, 1334, 1339, 1340/13, 1341, 1342/1, 1342/2, obręb Pniewy, gmina Pniewy, 12, 42, obręb Podpniewki, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2020-09-25 09:19:27
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie-Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznzniu w sprawie zgromadzenia dowodów i materiałów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie Biezdrowo oraz usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i wód roztopowych poprzez projektowany wylot w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo-Ćmachowo na odcinku od km 0+009,78 do km 0+328,09 polegajaca na budowie chodnika". - dokument stracił ważność 2020-09-18 09:35:48
dokument W, Informacja, 07.09.2020 r., ustalenie przebiegu granic, obręb Wielonek, działka nr 48 - dokument stracił ważność 2020-09-10 08:28:14
dokument Wydział BR - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj.: budowa budynku inwentarskiego - obora (obsada 129 DJP) wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 221, obręb Kluczewo, Gmina Ostroróg. - dokument stracił ważność 2020-09-08 09:04:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj.: budynek inwentarski ? obora (obsada 129 DJP) wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 221, obręb Kluczewo, gmina Ostroróg, dla Inwestora Hieronim Nogaj - dokument stracił ważność 2020-09-08 08:33:35
dokument Ogłoszenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczętym z urzędu i prowadzonym postępowaniu w sprawie wpisania do rejestru zabytków alei lipowej - ul. Wiosny Ludów w Szamotułach. - dokument stracił ważność 2020-09-03 13:35:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zamiennego na budowę i zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa budynku hali montażowo - magazynowej na terenie działek o nr ewid. 252/5, 250 obręb Gaj Mały, Gmina Obrzycko, dla Inwestora: Trąbczyński Sp. z o.o. Sp. K. - dokument stracił ważność 2020-09-03 13:32:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowę tj.: budynku hali montażowo ? magazynowej, na terenie działek o nr ewid. 252/5, 250 obręb Gaj Mały, Gmina Obrzycko, dla Inwestora Trąbczyński Sp. z o.o. Sp. K - dokument stracił ważność 2020-08-21 09:14:36
dokument Wydział BR - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj.: budowa pięciu budynków kurników o maksymalnej liczbie do 800 DJP-200 tys. sztuk brojlerów (łączna obsada na fermie wyniesie do 1592 DJP-398 tys. sztuk brojlerów), dziesięciu silosów paszowych, budynku gospodarczego (chłodni) wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 414, obręb Brodziszewo, Gmina Szamotuły. - dokument stracił ważność 2020-08-20 10:16:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj.: instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej o mocy do 1MW na terenie działki o nr ewid. 40/2, obręb Pożarowo, Gmina Wronki, dla Inwestora: Elektrownia PV 34 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-556 Warszawa, dla Inwestora EKO-EN Sp. z o.o. Sp. K., Pożarowo 3, 64-510 Wronki - dokument stracił ważność 2020-08-14 12:01:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 67, obręb Gorszewice, gmina Kaźmierz, dla Inwestora: Elektrownia PV 34 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-556 Warszawa. - dokument stracił ważność 2020-08-12 11:10:49
dokument Wydział BR - Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: budowa pięciu budynków kurników o maksymalnej liczbie do 800 DJP-200 tys. sztuk brojlerów (łączna obsada na fermie wyniesie do 1592 DJP-398 tys. sztuk brojlerów), dziesięciu silosów paszowych, budynku gospodarczego (chłodni) wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 414, obręb Brodziszewo, gmina Szamotuły. - dokument stracił ważność 2020-07-28 08:25:56
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV Wronki-Czarnków - dokument stracił ważność 2020-07-27 14:54:58
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 20.07.2020r. znak PO.ZUZ.1.4210.158m.2020MK na rzecz E&W Sp. z o.o. SZ Sp. k., ul. Innowatorów 8, 62-070 Dąbrowa, udzielajacej pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę sieci drenarskiej: na dz. nr ewid. 14/7 obręb Pniewy-Zamek, na dz. nr ewid. 130/8 obręb Zamorze oraz na dz. nr ewid. 26/19 obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2020-07-27 14:39:03
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa istniejącej linii 110kV relacji Pniewy-Wronki na linię dwutorową. Przebudowa linii na odcinku projektowany słup nr 13-20 (od istniejącego przęsła 12-13 do przęsła 19-20) (Tereny Starostwa Szamotuły z wyłączeniem terenów będących w kompetencji Wojewody Wielkopolskiego) na terenach działek o nr ewid.: 123, 260, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy, 1227, 1226/2, 1225, 1221, 1222, 1346, 1348, 1345, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1402, 1403, 1404, 1427, 1426, 1425, 1405, 1344/2, 1269, 1286, 1287, 1296, 1304, 1305, 1306, 1302, 1319, 1320, 1316, 1336, 1337, 1335, 1334, 1339, 1340/13, 1341, 1342/1, 1342/2, obręb Pniewy, gmina Pniewy, 12, 42, obręb Podpniewki, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2020-07-24 08:29:39
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 23 lipca 2014r. sygn akt OS.6233.26.2014, zmieniającej decyzję z dnia 8 maja 2014r. sygn akt OS.6233.16.2014, zezwalającą firmie Restal Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Przebędowie na przetwarzanie odpadów przy ul. Wronieckiej 7a w m. Obrzycko - dokument stracił ważność 2020-07-20 12:34:22
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 8 maja 2014r. sygn akt OS.6233.16.2014, zmienionej decyzją z dnia 23 lipca 2014r. sygn akt OS.6233.26.2014, zezwalającej firmie Restal Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Przebędowie na przetwarzanie odpadów przy ul. Wronieckiej 7a w m. Obrzycko - dokument stracił ważność 2020-07-20 12:31:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj.: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 67, obręb Gorszewice, Gmina Kaźmierz dla Inwestora Elektrownia PV 34 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, - dokument stracił ważność 2020-07-08 14:37:25
dokument Wydział BR - OBWIESZCZENIE - Decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: Budowa studni głębinowej nr 5, obudowy, przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej studni nr 5 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru pow. 10 m?/h oraz likwidacja studni nr 3, na terenie działki o nr ewid. 159/4, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2020-07-07 08:17:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa studni głębinowej nr 7, wraz z jej obudową , wykonaniem przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz likwidacji studni nr 1 i nr 2 na potrzeby ujęcia wód podziemnych we Wronkach na terenie działek o nr ewid.: 1405/2 (likwidacja studni nr 1 i projektowana studnia nr 7) i 1438 (likwidacja studni nr 2), obręb Wronki, gmina Wronki, dla Inwestora, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki. - dokument stracił ważność 2020-07-03 12:48:40
dokument W, Informacja, 02.07.2020, ustalenie przebiegu granic, obręb Krzeszkowice, działki nr 223, 235, 282, 272/1, 265, 90/2, 84 - dokument stracił ważność 2020-07-03 12:23:28
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki Małe I o mocy do 1 MW, na działce o nr ewid. 175, obręb Sokolniki Małe, gmina Kaźmierz, kategoria obiektu(-ów) : VIII, dla Inwestora: PV Kaźmierz Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-06-26 11:48:25
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 529/3, obręb Sędzinko, gmina Duszniki. - dokument stracił ważność 2020-06-25 07:52:01
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. na 17/4, 26/19 obręb Pniewy-Zamek oraz nr 130/8 obręb Zamorze, gmina Pniewy w ramach inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN służących do przesyłu energii elektrycznej wraz z budową elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW. - dokument stracił ważność 2020-06-17 15:15:34
dokument W, Informacja, 08.06.2020, ustalenie przebiegu granic, obręb Zajączkowo, działka nr 75 z działkami nr 76/1 i 76/2 - dokument stracił ważność 2020-06-08 13:53:30
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - pięciu rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 278 i 317, wykonanie urządzeń wodnych - dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowów zlok. na dz. o nr ewid. 278 i 99, przebudowę urządzeń wodnych - dwóch przepustów wraz z wylotami na dz. nr 99, przebudowę urządzenia wodnego - rowy przydrożnego po lewej stronie drogi na dz. nr 99 (wszystkie działki w obrębie Biezdrowo, gmina Wronki) oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych poprzez projektowane wyloty - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. - dokument stracił ważność 2020-06-04 14:51:46
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa pięciu budynków kurników o maksymalnej liczbie do 800 DJP - 200 tys. sztuk brojlerów (łączna obsada na fermie wyniesie do 1592 DJP - 398 tys. sztuk brojlerów), dziesięciu silosów paszowych, budynku gospodarczego (chłodni) wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 414, obręb Brodziszewo, Gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2020-06-04 08:30:52
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie Biezdrowo oraz usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i wód roztopowych poprzez projektowany wylot w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo-Ćmachowo na odcinku od km 0+009,78 do km 0+328,09 polegajaca na budowie chodnika". - dokument stracił ważność 2020-06-02 14:27:38
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: montaż zbiorników na stężone środki do mycia w systemie CIP, montaż instalacji do plasterkowania i pakowania serów podpuszczkowych dojrzewających typu holenderskiego i szwajcarskiego oraz szwajcarsko-holenderskiego, przebudowa pomieszczeń istniejącej hali produkcyjnej na dz. nr ewid.: 462/2, 466/7, 466/5, 466/10, 466/9, 464/7, 467/1, 468/1, 468/2, 468/3, 462/4, 464/10, 464/8, 464/9, obręb Kaźmierz, gmina Kaźmierz, kategoria obiektu(-ów) : XVIII, XIX, dla Inwestora: Hochland Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz - dokument stracił ważność 2020-05-28 14:50:16
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej "Sokolniki Małe I" o mocy do 1 MW, obręb Sokolniki Małe, gmina Kaźmierz - dokument stracił ważność 2020-05-15 14:53:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki II? o mocy do 1 MW na terenie części działki o nr ewid.: 147 obręb Gaj Wielki, gmina Kaźmierz dla Inwestora PV Kaźmierz Sp. z o.o., ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn - dokument stracił ważność 2020-05-13 12:06:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki I? o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid.: 147 obręb Gaj Wielki, gmina Kaźmierz dla Inwestora PV Kaźmierz Sp. z o.o., ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn - dokument stracił ważność 2020-05-13 12:05:17
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - montaż zbiorników na stężone środki do mycia w systemie CIP, montaż instalacji do plasterkowania i pakowania serów podpuszczkowych dojrzewających typu holenderskiego i szwajcarskiego oraz szwajcarsko-holenderskiego, przebudowa pomieszczeń istniejącej hali produkcyjnej - Kaźmierz - dokument stracił ważność 2020-03-24 15:10:34
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2020-03-11 13:59:33
dokument Zestawienie rozpatrzonych ofert organizacji pozarządowych o dotacje na wsparcie realizacji zadań w 2020 roku 2020-02-07 11:39:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania pozwolenia na budowę: przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV Wronki ? Czarnków ZPP na odcinku GPZ Wronki do słupa nr 10 na dz. nr ewid. 2868, 2869, 2872, 2908, 2813/20, 2813/21, 2813/15, 2813/7, 2813/28, 2813/29, 2810, 2811, 2775, 2779, 2776, 2777, 2771, 2770, 2769, 2804, 2768, 2767, 2766, 2765, 2696, 2695, 2692, 2693/1, 2615, 2616, 2617, 2614, 2598, 2599, 2600, 2595, 2594, 2573, 2574, 2570, 1763/1, 1763/2, 1764 obręb Wronki, 30, 29/2, 33/4, 35/5, 35/6, 38, 42/2, 45/3, 45/5, 48/3, 49, 50/11, 51/2, 57/2, 61/2, 67, 75/10, 76/16, 197, 202, 198, 199 obręb Nowa Wieś, gmina Wronki dla Inwestora Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań - dokument stracił ważność 2020-01-24 12:30:59
dokument W, Informacja, 28.02.2020, ustalenie przebiegu granic, obręb Otorowo, działki nr 727 z działkami nr 724 i 725 2020-01-22 10:48:35
dokument W, Informacja, 14.02.2020, ustalenie przebiegu granic, obręb Wielonek, działki nr 11 i 14 z działkami nr 12, 13 oraz 500 2020-01-21 13:01:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach ? Etap X na dz. nr ewid. 4133/5, 4133/4, 4156/7, 3365/2, 3319/1, 3319/2, 3316, 3315/4, 3315/5, 3315/6, 3367/5, 3373/1, 3367/4, 4143 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły, dla Inwestora Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań - dokument stracił ważność 2020-01-17 13:46:25
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Ordzin, gmina Obrzycko - dokument stracił ważność 2020-01-10 15:14:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę tj.: ?Budowa Zakładu Produkcji Betonu - I Etap Inwestycji? na terenie działki nr ewid.: 186/3 w obrębie Piotrowo, gmina Obrzycko, dla Inwestora: Betoniarnia Nowak Sp. z o.o., Sp.K., Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-20 15:07:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę: budowa farmy fotowoltaicznej ?Pniewy Zamek? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 231, obręb Pniewy Zamek, Gmina Pniewy dla Inwestora Elektrownia Koszelewy Sp. z o.o., ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław - dokument stracił ważność 2019-12-19 13:20:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę: Budowa farmy fotowoltaicznej ?PNIEWY ZAMEK 1? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 231, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy, dla Inwestora: Elektrownia PV Koszelewy Sp. z o.o., ul. Świętej Elżbiety 4, 50-111 Wrocław. - dokument stracił ważność 2019-12-19 13:19:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia trwałego z produkcji gruntów rolnych stanowiących działki o aktualnych oznaczeniach geodezyjnych: obręb Kaźmierz, ark. mapy 6, działki nr 982/11, 982/12, 982/13, 982/14 (odpowiadające dawnej działce nr 982/3), 982/15, 982/16, 982/17, 982/18, 982/19 (odpowiadające dawnej działce nr 982/4), 982/29, 982/30, 982/31, 982/32 (odpowiadające dawnej działce nr 982/7) oraz 982/34, 982/35, 982/36, 982/37, 982/38, 982/39 (odpowiadające dawnej działce nr 982/8) - dokument stracił ważność 2019-12-18 13:49:10
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zamiennego pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej Pożarowo E1 o mocy do 1 MW - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-16 14:59:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach na dz. nr ewid. 4133/5, 4133/4, 4156/7, 3365/2, 3319/1, 3319/2, 3316, 3315/4, 3315/5, 3315/6, 3367/5, 3373/1, 3367/4, 4143 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2019-12-12 13:22:15
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej ? elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2019-12-09 14:57:59
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW - obręb Brzoza- gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2019-12-06 15:01:23
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektrowni słonecznej Pożarowo 43 o mocy do 10 MW - obręb Pożarowo - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-05 15:20:26
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektrowni słonecznej Pożarowo 40/2 o mocy do 10 MW - obręb Pożarowo - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-05 15:18:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: budowę instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej Pożarowo 30 o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 30 obręb Pożarowo, gmina Wronki dla Inwestora EKO-EN Sp. z o.o., Sp. K., Pożarowo 3, 64-510 Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-05 12:09:51
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie zespołu urządzeń infrastruktury technicznej fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW - obręb Lubocześnica - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-12-05 07:54:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV Wronki ? Czarnków ZPP na odcinku GPZ Wronki do słupa nr 10 na dz. nr ewid. 2868, 2869, 2872, 2908, 2813/20, 2813/21, 2813/15, 2813/7, 2813/28, 2813/29, 2810, 2811, 2775, 2779, 2776, 2777, 2771, 2770, 2769, 2804, 2768, 2767, 2766, 2765, 2696, 2695, 2692, 2693/1, 2615, 2616, 2617, 2614, 2598, 2599, 2600, 2595, 2594, 2573, 2574, 2570, 1763/1, 1763/2, 1764 obręb Wronki, 30, 29/2, 33/4, 35/5, 35/6, 38, 42/2, 45/3, 45/5, 48/3, 49, 50/11, 51/2, 57/2, 61/2, 67, 75/10, 76/16, 197, 202, 198, 199 obręb Nowa Wieś, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-12-03 13:55:03
dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu pn.: "Powierzenie organizacji pozarządowej dwóch punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej we Wronkach i Obrzycku i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Kaźmierz i Duszniki oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2020 r." - dokument stracił ważność 2019-12-02 14:26:22
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2019-11-29 12:04:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - obręb Kaźmierz, ark. mapy 6, działki nr 982/11, 982/12, 982/13, 982/14 (odpowiadające dawnej działce nr 982/3), 982/15, 982/16, 982/17, 982/18, 982/19 (odpowiadające dawnej działce nr 982/4), 982/29, 982/30, 982/31, 982/32 (odpowiadające dawnej działce nr 982/7) oraz 982/34, 982/35, 982/36, 982/37, 982/38, 982/39 (odpowiadające dawnej działce nr 982/8) - dokument stracił ważność 2019-11-25 13:40:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: o pozwoleniu zamiennym na budowę zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1500 m3 w istniejącej zabudowie zagrodowej na terenie działki nr ewid.: 94/4 w obrębie Gałowo, gmina Szamotuły. - dokument stracił ważność 2019-11-20 14:02:39
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - dokument stracił ważność 2019-11-08 10:18:49
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. - dokument stracił ważność 2019-11-07 15:36:15
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej ? elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 230, obręb Pniewy Zamek, Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-11-07 13:56:57
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wraz z budową stacji transformatorowej i ogrodzenia - projekt zamienny - na terenie działki o nr ewid. 18/1, obręb Pożarowo, gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-11-06 15:16:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa studni głębinowej nr 7 wraz z jej obudową, wykonaniem przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz likwidacja studni nr 1 i nr 2 na potrzeby ujęcia wód podziemnych we Wronkach - dokument stracił ważność 2019-11-06 12:57:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki II? o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid. 147, obręb Gaj Wielki, Gmina Kaźmierz, VIII kategoria obiektu budowlanego - dokument stracił ważność 2019-11-06 12:55:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa farmy fotowoltaicznej ?Gaj Wielki I? o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid. 147, obręb Gaj Wielki, Gmina Kaźmierz, VIII kategoria obiektu budowlanego - dokument stracił ważność 2019-11-06 12:54:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowę: budowa farmy fotowoltaicznej ?Pniewy Zamek? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 231, obręb Pniewy Zamek, Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-11-06 12:53:08
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej ?PNIEWY ZAMEK 1? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 231, obręb Pniewy-Zamek, gmina Pniewy. - dokument stracił ważność 2019-10-25 14:36:05
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa zespołu urządzeń infrastruktury technicznej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ewid. 146, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-10-25 14:34:00
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej Pożarowo 43 o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 43, obręb Pożarowo, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2019-10-25 14:32:11
dokument WAŻNE! ODPADY - dokument stracił ważność 2019-10-25 14:09:34
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o budowie podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą - Pamiątkowo - dokument stracił ważność 2019-10-24 13:56:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. instalacji fotowoltaicznej ? elektrowni słonecznej Pożarowo 30 o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 30, obręb Pożarowo, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2019-10-21 12:02:05
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej - obręb Brzoza - gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2019-10-17 15:05:01
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa instalacji fotowoltaicznej - Pożarowo - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2019-10-17 15:03:55
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą - Pamiątkowo - dokument stracił ważność 2019-09-17 08:43:58
dokument Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - decyzja z dnia 6 września 2019 r o wygaszeniu decyzji nr 1084/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. (znak: BR.67.1084.2018) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ?budowie obwodnicy Szamotuł ? Etap II ? Gałowo ? Piaskowo, odcinek 2 ? od km 5+100,00 do 6+040,00? - dokument stracił ważność 2019-09-09 14:14:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków - Zielonagóra - Stobnicko - dokument stracił ważność 2019-08-27 13:23:43
dokument Ogłoszenie konsultacji projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020" - dokument stracił ważność 2019-08-27 09:05:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: Budowa budynku kurnika - odchowalni na dz. nr ewid. 230/4 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko dla Inwestora Mirosław Matz - dokument stracił ważność 2019-08-14 12:43:33
dokument Informacja Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dot. obowiązków sprawozdawczych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 2019-08-13 13:55:04
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania poprzez publiczne obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - dokument stracił ważność 2019-08-07 15:39:16
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, obręb Lubocześnica, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-07-29 08:01:08
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa istniejącej linii 110 kV, Pniewy - Wronki - dokument stracił ważność 2019-07-29 07:57:23
dokument W, Informacja, 24.07.2019, ustalenie przebiegu granic, gmina Pniewy, obręb Lubocześnica, działki nr 231 i 232 - dokument stracił ważność 2019-07-24 08:53:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej na dz. nr ewid. 3482/5 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły dla Inwestora Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań - dokument stracił ważność 2019-07-22 11:43:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj.: zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku magazynowego na część produkcyjną na działce o nr ewid.: 39/6 obręb Dęborzyce, gmina Pniewy na rzecz Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. K., ul. Gruszowa 21, 64-500 Gałowo, - dokument stracił ważność 2019-07-16 14:02:15
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -budowa budynku produkcyjno -magazynowego do przetwarzania folii z tworzyw sztucznych - Sękowo, gmina Kaźmierz - dokument stracił ważność 2019-07-15 15:15:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego tj. Budowa podstacji trakcyjnej Pamiątkowo wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 329 obręb Pamiątkowo, gmina Szamotuły. - dokument stracił ważność 2019-07-10 14:18:19
dokument Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: Budowa budynku kurnika - odchowalni na dz. nr ewid. 230/4 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. - dokument stracił ważność 2019-07-10 14:16:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: sieć kanalizacyjna w rejonie Osiedla Zamość we Wronkach na działce o nr ewid.: 2914, 2932/2, 2931/1, 3/4, 2940, 2938, 2935, 2933/2, 2930/2, 2929/4, 2928/2, 458/2, 461/2, 462/1, 463/4, 462/2, 561/1, 476/8, 478/4, 480/3, 483/6, 463/6, 463/3, 499/2, 463/2, 4083/1, 458/3, 675/2, 2918/3, 464/2, 2919/5, 2919/23, 2919/24, 680/2, 672/4, 453/17, 2918/9, 2919/10, 2919/17, 2919/18, 2919/20, 2919/21, 2919/22, 2934, 2939, 469/9, 470/3, 471/4, 3/6, 2931/2, 680/4, 680/13, 571, 467, 676, 667, 2944, 4082/1, 444, 4, 490, 562 w obrębie Wronki, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2019-07-09 10:17:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.06.2019 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.1.2019.4) uchylającej w całości decyzję Starosty Szamotulskiego z dnia 14.12.2018 r. Nr 1050/2018 (znak BR.6740.1037.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Szamotuł ? Etap II ? Gałowo ? Piaskowo, odcinek 3 od km 6+040,00 do km 6+851,92 i umarzającej postępowanie organu I instancji - dokument stracił ważność 2019-06-28 13:52:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. Wysokosprawnej Elektrociepłowni Kogeneracyjnej EC1, w Szamotułach na dz. nr ewid. 3482/5 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2019-06-19 15:20:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego tj.:zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku magazynowego na część produkcyjną, na terenie działki o nr ewid. 39/6 obręb Dęborzyce, Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-06-12 13:06:19
dokument Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. przebudowa istniejącego zrzutu z przelewu burzowego oraz budowa kanału zrzutu z przelewu burzowego na odc. W-2.1:komora przelewu burzowego Kpi2, przy Osiedlu Słowackiego, z wylotem W-2.1 w km ok. 171,447 do rzeki Warty, na terenie działek nr ewid.: 741, 749/1, 745, 744 w obrębie Wronki, gmina Wronki. - dokument stracił ważność 2019-06-05 12:09:41
dokument Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów - dokument stracił ważność 2019-06-05 12:03:52
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. ?Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach ? Etap XIII -a na dz. nr ewid. 1629/2, 1630/1 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły? - dokument stracił ważność 2019-06-05 08:16:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o część magazynową na działce nr ewid. 274/3 w obrębie Ostroróg, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2019-05-20 12:55:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: budowa budynku warsztatowego (lakierni samochodowej) wraz z zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 220/1 obręb Zajączkowo, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-05-20 10:03:09
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - wykonanie małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Pniewy - Konin - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-05-10 14:04:05
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla Kogeneracja Zachód SA dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach Etap XII - a na dz. nr ewid. 1629/2, 1630/1 - dokument stracił ważność 2019-05-07 14:57:19
dokument Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. - dokument stracił ważność 2019-04-26 11:28:12
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu postanowienia. - dokument stracił ważność 2019-04-26 11:26:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego pn. Budowa budynku warsztatowego (lakierni samochodowej) wraz z zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 220/1 obręb Zajączkowo, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-04-23 09:04:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o część magazynową z montażem linii produkcyjnej na terenie działki nr ewid. 274/3 w obrębie Ostroróg, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2019-04-19 14:01:19
dokument W, Informacja, 07.05.2019, ustalenie przebiegu granic, gmina Pniewy, obręb Konin, działka nr 173/1 - dokument stracił ważność 2019-04-16 09:09:58
dokument Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Szamotulski na rok szkolny 2019/2020 (dla absolwentów ośmioklasowe szkoły podstawowej oraz absolwentów gimnazjum) 2019-04-02 11:05:11
dokument Informacja - spotkanie w ramach programu "Czyste Powietrze" - dokument stracił ważność 2019-04-01 14:32:18
dokument Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek produkcyjny (produkcja miodów pitnych), na działce ewid.: 40/16 w obrębie Kluczewo, gmina Ostroróg dla Inwestora: Pani Agnieszki Kapłon - dokument stracił ważność 2019-03-27 08:48:53
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja (BR.6740.40.2019) - budowa budynku tuczarni do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - Niewierz - dokument stracił ważność 2019-03-19 15:13:58
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja (BR.6740.41.2019) - budowa budynku tuczarni do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - Niewierz - dokument stracił ważność 2019-03-19 15:10:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowej instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych dla zakładu Produkcyjnego Sherwin-Williams, na działce o nr ewid.: 417 obręb Brodziszewo, gmina Szamotuły dla inwestora Sherwin- Williams Spółka z o.o. - dokument stracił ważność 2019-03-12 15:02:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach ? Etap IV na dz. nr ewid. 3242, 3240/4, 3239, 3234/4, 3228/4, 3228/7, 3222, 3211/2, 3209, 3198, 3199/1, 3199/2, 3271/3, 3271/2 obręb Szamotuły, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2019-02-26 10:33:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn. " Budowa budynku obory wraz z magazynem paszowym w na działce nr ewid. 178/1 w obrębie Lubocześnica, gmina Pniewy" - dokument stracił ważność 2019-02-25 13:04:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek produkcyjny (produkcja miodów pitnych) na działce nr ewid. 40/16 obręb Kluczewo, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2019-02-25 11:20:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego pn " Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz ze zbiornikiem na gnojowicę oraz dwoma zbiornikami na paszę na działce nr ewid. 391/4 w obrębie Kluczewo, gmina Ostroróg". - dokument stracił ważność 2019-02-12 11:48:33
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Sherwin Williams Poland - Brodziszewo - dokument stracił ważność 2019-02-08 15:13:17
dokument Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa zakładowej instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych dla Zakładu Produkcyjnego Sherwin Williams Sp. z o.o. w Brodziszewie - dokument stracił ważność 2019-02-08 10:53:00
dokument W, Informacja, 4.02.2019, ustalenie przebiegu granic, Ostroróg, działka nr 258 - dokument stracił ważność 2019-02-04 14:59:46
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków - działka nr ewid. 287/3 - obręb Otorowo - gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2019-01-31 14:13:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. "Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i swiatłowodowej w Szamotułach - etap IV - dokument stracił ważność 2019-01-30 12:09:31
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - wniosek dot. rozbudowy stacji PKN Orlen - obręb Kaźmierz - gmina Kaźmierz - dokument stracił ważność 2019-01-18 13:59:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - ponowne rozpatrzenie wniosku dot. budowy tuczarni do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka o nr ewid. 395/6 - Niewierz - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-01-18 13:54:44
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - ponowne rozpatrzenie wniosku dot. budowy tuczarni do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka o nr ewid. 395/7 - Niewierz - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2019-01-18 13:33:18
dokument Zestawienie rozpatrzonych ofert organizacji pozarządowych o dotacje na wsparcie realizacji zadań w 2019 roku 2019-01-10 08:42:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z infrastruktura techniczną na dz. nr ewid. 391/4 obręb Kluczewo, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2019-01-08 14:33:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1500 m3 w istniejącej zabudowie zagrodowej - gmina Szamotuły - Gałowo - dokument stracił ważność 2019-01-08 14:04:37
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa obory o obsadzie 306 DJP w istniejącej zabudowie zagrodowej - gmina Szamotuły - Gałowo - dokument stracił ważność 2019-01-08 13:59:10
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa dwóch silosów betonowych, przejazdowych wraz z zbiornikiem ociekowym - gmina Szamotuły - Gałowo - dokument stracił ważność 2019-01-08 13:44:06
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -decyzja zamienna zatwierdzająca budowę elektrowni słonecznej- Jaryszewo - dokument stracił ważność 2018-12-21 11:33:50
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego - rozbudowa stacji paliw PKN ORLEN- Kaźmierz - dokument stracił ważność 2018-12-21 11:27:04
dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu pn. Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2019 roku. 2018-12-14 14:29:15
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Duszniki - dokument stracił ważność 2018-11-26 15:54:48
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - dokument stracił ważność 2018-11-20 08:48:12
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2019 roku 2018-11-19 13:21:03
dokument Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2019 roku - dokument stracił ważność 2018-11-19 13:16:03
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - rozbudowa stacji paliw PKN Orlen 1365 w Kaźmierzu - dokument stracił ważność 2018-11-13 15:12:15
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej - dokument stracił ważność 2018-11-13 15:04:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - dokument stracił ważność 2018-10-30 11:33:03
dokument Obwieszczenie - Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - dokument stracił ważność 2018-10-30 09:36:22
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gałowo-Piaskowo - etap II - odcinek 3 - dokument stracił ważność 2018-10-16 07:55:44
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - tuczarnia do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwa silosy - działka o nr ewid. 395/7, Niewierz - dokument stracił ważność 2018-10-04 15:01:55
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - tuczarnia do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwa silosy - działka o nr ewid. 395/6, Niewierz - dokument stracił ważność 2018-10-04 14:55:33
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gałowo-Piaskowo - etap II - odcinek 3 - dokument stracił ważność 2018-10-04 11:11:50
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego - Pniewy-Zamek - dokument stracił ważność 2018-10-04 09:59:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie 2018-10-01 16:14:42
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Obrzycko 2018-09-18 08:51:47
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Wronki 2018-09-18 08:51:16
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Szamotuły 2018-09-18 08:50:17
dokument Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. - dokument stracił ważność 2018-09-11 08:30:28
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa tuczarni do 140 DJP (maksymalna obsada 1000 sztuk tuczników) w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka nr ewid. 395/6 - Niewierz-gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2018-08-09 09:50:12
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa tuczarni do 140 DJP (maksymalna obsada 1000 sztuk tuczników) w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka nr ewid. 395/7 - Niewierz-gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2018-08-09 09:17:26
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 141,12 DJP - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2018-07-31 13:48:53
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji dla instalacji fotowoltaicznej Pożarowo E1 - dokument stracił ważność 2018-05-15 13:44:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przebudowa lini elektroenergetycznej 110 kV Pniewy Wronki - dokument stracił ważność 2018-05-07 16:47:02
dokument Ogłoszenie o okresowym zakazie wstępu o lasu - dokument stracił ważność 2018-05-07 16:34:21
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu stacji Nojewo, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2018-05-07 12:06:10
dokument Komunikat w sprawie obowiązywania uchwał antysmogowych na terenie całego województwa wielkopolskiego 2018-04-11 08:35:51
dokument Wydział BR - Informacja - dot. wpisania do rejestru zabytków zespołu stacji Nojewo - dokument stracił ważność 2018-04-06 09:41:21
dokument Obwieszczenie przebudowa linii napowietrznej Enea Operator Pniewy Wronki - dokument stracił ważność 2018-04-05 15:08:37
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku obory wraz z magazynem paszowym na terenie działki nr ewid.: 178/1 w obrębie Lubocześnica, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2018-04-05 14:18:50
dokument Informacja o konkursie o Laur Starosty Szamotulskiego 2018-03-27 09:34:48
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Pożarowie - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2018-03-13 12:50:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej o obsadzie nieprzekraczającej 92 DJP wraz ze zbiornikami na paszę na terenie dz. nr ewid.: 442/1, 442/2 w obrębie Wielonek, gmina Ostroróg, - dokument stracił ważność 2018-03-13 10:36:10
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu Młodasko, gmina Kaźmierz. - dokument stracił ważność 2018-02-14 10:31:33
dokument INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu Bytyń, gmina Kaźmierz. - dokument stracił ważność 2018-02-14 10:29:08
dokument Decyzja o pozwoleniu na budowę sieć ciepłownicza Kogeneracja Zachód Szamotuły - dokument stracił ważność 2018-02-05 14:02:39
dokument Zestawienie rozpatrzonych ofert organizacji pozarządowych o dotacje na wsparcie realizacji zadań w 2018 roku - dokument stracił ważność 2018-01-30 15:18:04
dokument KOMUNIKAT-Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - dokument stracił ważność 2018-01-29 11:23:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja - przebudowa linii 110 kV - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2018-01-29 09:33:02
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - gmina Szamotuły - gmina Rokietnica - dokument stracił ważność 2018-01-29 09:30:02
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej o obsadzie nieprzekraczającej 92 DJP - obręb Wielonek, gmina Ostroróg. - dokument stracił ważność 2018-01-16 11:42:04
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę (nr 693/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.) budynku magazynowego z częścią produkcyjną oraz socjalno- biurową- Śmiłowo - dokument stracił ważność 2018-01-05 13:54:20
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej - Szamotuły - dokument stracił ważność 2018-01-03 15:07:59
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2017-12-28 14:18:24
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2017-12-28 13:59:17
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - linia 110 kV - Pniewy - Wronki - dokument stracił ważność 2017-12-21 11:05:11
dokument Obwieszczenie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - dokument stracił ważność 2017-12-01 10:21:29
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja - rozbudowa zakładu produkcji farb - Brodziszewo - dokument stracił ważność 2017-12-01 10:18:06
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa hali produkcyjno-magazynowej - Śmiłowo 2017-11-24 10:45:41
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla 98 sztuk bydła opasowego (93,2 DJP) - Rudka, obręb Karmin - decyzja - dokument stracił ważność 2017-11-21 14:46:26
dokument Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku - dokument stracił ważność 2017-11-20 09:11:17
dokument Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów - Powiat Szamotulski 2017-10-31 13:04:07
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2018 roku - dokument stracił ważność 2017-10-25 12:57:55
dokument Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: jeden w miejscowości Kaźmierz i Duszniki, drugi w miejscowości Wronki - dokument stracił ważność 2017-10-25 12:52:35
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - rozbudowa zakładu produkcji farb - Brodziszewo - dokument stracił ważność 2017-10-25 11:44:18
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla 98 sztuk bydła opasowego (93,2 DJP) - Rudka, obręb Karmin - dokument stracił ważność 2017-10-19 11:27:46
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych - Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-10-18 10:49:51
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - ferma do hodowli zwirząt futerkowych - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-09-18 11:27:28
dokument Wydział BR - Obwieszczenie -przebudowa linii 110 kV- gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-09-18 08:31:11
dokument Ogłoszenie konsultacji 2018 r. - dokument stracił ważność 2017-09-14 09:57:28
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa sieci 110 kV - Pniewy-Wronki - dokument stracił ważność 2017-09-11 16:10:03
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV - Wartosław - dokument stracił ważność 2017-09-06 08:28:58
dokument Wydział BR - Zawiadomienie- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-08-31 12:30:35
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-08-31 12:15:45
dokument BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 2017-08-23 08:26:18
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-08-07 16:39:01
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-08-07 16:06:06
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa drogi powiatowej Śmiłowo-Gałowo- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-07-21 14:53:48
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - budynek magazynowo-produkcyjny- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-07-21 14:37:37
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - Przebudowa linii 110 kV - Gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-07-14 11:52:54
dokument obwieszczenie - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej w m. Chełmno - dokument stracił ważność 2017-06-28 14:02:14
dokument Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach - dokument stracił ważność 2017-06-14 15:17:45
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - budynek inwentarski - Kłodzisko - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:24:38
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - Budowa sieci kanalizacyjnej - Miasto Wronki - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:22:23
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa elektrowni słonecznej do 1 MW - Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-06-07 07:56:35
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa linii 110 kV - relacja Pniewy - Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-31 13:30:14
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacyjnej - Miasto Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-30 14:34:19
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-05-19 11:50:50
dokument Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach - dokument stracił ważność 2017-05-16 13:50:14
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa budynku inwentarskiego - Gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-10 13:56:36
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Wydanie decyzji odmownej dot. budowy i przebudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - gmina Szamotuły 2017-05-02 14:56:04
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tj.przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową - gmina Pniewy 2017-05-02 12:24:32
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-04-06 14:07:12
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa elektrowni wiatrowych - Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-04-06 14:04:48
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Konin wraz z budową budynku technicznego - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-29 14:58:56
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego tuczarnia bezściółkowa w gospodarstwie rolnym w obsadzie zdolności produkcyjnej 196 DJP, oraz silosu zbożowego - Sędziny - dokument stracił ważność 2017-03-27 16:03:50
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-22 11:44:33
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - Etap V - Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-03-22 11:37:00
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-20 11:03:38
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch hal magazynowych, namiotowych - Wronki - dokument stracił ważność 2017-03-02 08:24:26
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-03-02 08:12:42
dokument Wydział BR - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana decyzji o zezwolenu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-02-28 07:33:41
dokument Wykaz Organizacji Pozarządowych 2017-02-15 14:15:05
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2017 roku 2017-02-03 14:00:18
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa dwóch hal magazynowych, namiotowych - Wronki - dokument stracił ważność 2017-01-24 10:24:10
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-01-24 10:13:52
dokument Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - dokument stracił ważność 2017-01-09 12:37:07