Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania powiatu

 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
  • edukacji publicznej,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • polityki prorodzinnej,
  • wspierania osób niepełnosprawnych,
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • kultury i ochrony dóbr kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • geodezji, kartografii i katastru,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • administracji architektoniczno - budowlanej,
  • gospodarki wodnej,
  • ochrony środowiska i przyrody,
  • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  • ochrony praw konsumenta,
  • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  • obronności,
  • promocji powiatu,
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 1. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 2. Powiat wykonuje także inne zadania określone ustawami, w tym zadania z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 3. Powiat, na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach określonych w porozumieniu.
 4. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Tworzenie jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.
 5. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Tęgi 06-12-2016 13:28:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Tęgi 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Daniel Tęgi 06-12-2016 13:28:36