Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydawanie praw jazdy osobie ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy

Wydawanie praw jazdy osobie ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia oraz od osoby ubiegającej się o podwyższenie uprawnień do kierowania pojazdami – wydanie profilu kandydata na kierowcę

Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 – Ustawy o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 341)
§ 5 – Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego  2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231).

Wymagane dokumenty

  1. wniosek ustawowy – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231)
  2. dowód osobisty (do wglądu)
  3. posiadane prawo jazdy - w przypadku podnoszenia kwalifikacji - kserokopia
  4. dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy
  5. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
  6. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  7. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy Kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E)
  8. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy Kat. AM, A1,B1,T)


Opłaty:

Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy - 0,50zł.
Za wydanie prawa jazdy - 100,00zł.
Razem - 100,50zł.

UWAGA - Opłatę za wydanie prawa jazdy należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta 89907200022004041022870001
Punkt kasowy BS :budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego

Czas realizacji usługi
Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 3 tygodni od daty zdania egzaminu.

Sposób odwołania
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Inne informacje
Po złożeniu w/w dokumentów w Referacie Praw Jazdy Wydziału Komunikacji zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny Nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 15_01_2020_08_47_31_wniosek.pdf (PDF, 65KB) 2020-01-15 08:47:31 921 razy
2 Pełnomocnictwo.pdf (PDF, 16KB) 2017-02-16 14:50:53 1271 razy
3 16_02_2017_14_08_06_Wniosek.pdf (PDF, 76KB) 2017-02-16 14:08:06 0 razy
4 Wniosek.pdf (, 779858) 2017-02-16 13:54:16 1909 razy
5 Zgoda rodziców lub opiekunów.pdf (PDF, 10KB) 2017-02-16 13:54:16 1214 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Tęgi 14-12-2016 09:32:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Tęgi 14-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Izabela Urbankowska 13-03-2020 08:38:31